Sophämtning och slamsugning i Stenungsund

Renova hämtar hushållsavfallet i Stenungsund på kommunens uppdrag. Renova  sköter också tömningen av enskilda avlopp.

Kundtjänst renhållning

Frågor om abonnemang, fakturor, sophämtning och återvinning besvaras av Stenunsunds kommuns kundtjänst för renhållning.
Telefon: 0303-73 50 00, vardagar 08.00-15.00 (lunch 12.00-13.00)
E-post: renhallning@stenungsund.se

Kundservice slamsugning

De fasta tömningarna av brunnar och tankar görs enligt schema. Vill du beställa en budad tömning eller har andra frågor kring brunnar och slutna tankar –kontakta Renovas kundsupport..
Telefon:  0303-72 84 90 vardagar 07.00-16.30
E-post:  info.slamstd@renova.se

Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall. Våra vanligaste tjänster till privatpersoner hittar du här.

Telefon: 031-61 85 30. E-post: kundservice@renova.se

 

Mer information om avfall och återvinning 

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats. 

-----------------------------------------------------

Stenungsund är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Stenungsund blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid storhelger kan ditt hushållsavfall hämtas en annan veckodag än normalt.
Så här hämtar vi under jul- och nyårshelgerna

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                     onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     lördag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                     onsdag 
onsdag                   onsdag eller  torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     lördag


Lerum, Partille och Härryda

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                      söndag eller onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                     onsdag 
onsdag                   torsdag 
torsdag                   fredag
fredag                     lördag

 

Stenungsund och Tjörn         

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                      onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                      onsdag 
onsdag                   onsdag eller torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag