Sophämtning och slamsugning i Stenungsund

Renova hämtar hushållsavfallet i Stenungsund på kommunens uppdrag. Renova  sköter också tömningen av enskilda avlopp.

 

 

Kundtjänst renhållning

Frågor om abonnemang, fakturor, sophämtning och återvinning besvaras av Stenunsunds kommuns kundtjänst för renhållning.
Telefon: 0303-73 50 00, vardagar 08.00-15.00 (lunch 12.00-13.00)
E-post: renhallning@stenungsund.se

Kundservice slamsugning

De fasta tömningarna av brunnar och tankar görs enligt schema. Vill du beställa en budad tömning eller har andra frågor kring brunnar och slutna tankar –kontakta Renovas kundsupport..
Telefon:  0303-72 84 90 vardagar 07.00-16.30
E-post:  info.slamstd@renova.se

Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall. Våra vanligaste tjänster till privatpersoner hittar du här.

Telefon: 031-61 85 30. E-post: kundservice@renova.se

 

Mer information om avfall och återvinning 

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats. 

-----------------------------------------------------

Stenungsund är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Stenungsund blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid storhelger kan ditt hushållsavfall hämtas en annan veckodag än normalt.
Så här hämtar vi under vårens helger:

Ale

Ordinarie dag       Hämtas vecka 16 (veckan före påsk)
måndag                  söndag 14/4
tisdag                     måndag
onsdag                   tisdag
torsdag                   onsdag 
fredag                     torsdag

Annandag påsk 22 april, 1:a maj, Kristi himmelsfärdsdag 30 maj och nationaldagen 6 juni hämtar vi ditt avfall som vanligt.

 

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

 

Kungälv

Ordinarie dag       Hämtas vecka 16  (veckan före påsk)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     torsdag

Ordinarie dag       Hämtas vecka 17  (veckan efter påsk)
måndag                  tisdag
tisdag                     tisdag eller onsdag
onsdag                   onsdag  
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Ordinarie dag       Hämtas vecka 18  (veckan vid första maj)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag
torsdag                   torsdag
fredag                     fredag

Kristi himmelsfärdsdag 30 maj och nationaldagen 6 juni hämtar vi ditt avfall som vanligt.


Lerum, Partille och Härryda

Ordinarie dag       Hämtas vecka 16 (veckan före påsk)
måndag                  söndag 14/4
tisdag                     måndag
onsdag                   tisdag
torsdag                   onsdag 
fredag                     torsdag

Ordinarie dag       Hämtas vecka 17 (veckan efter påsk)
måndag                  tisdag
tisdag                     tisdag eller onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 18 (veckan vid första maj)
måndag                  söndag 28/4
tisdag                      måndag 
onsdag                   tisdag 
torsdag                   torsdag
fredag                     fredag

Kristi himmelsfärdsdag 30 maj och nationaldagen 6 juni hämtar vi ditt avfall som vanligt.

 

Stenungsund och Tjörn         

Ordinarie dag       Hämtas vecka 16 (veckan före påsk)
måndag                  måndag
tisdag                      måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     torsdag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 17 (veckan efter påsk)
måndag                  tisdag 
tisdag                      tisdag eller onsdag 
onsdag                   onsdag eller torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 18 (veckan vid första maj)
måndag                  måndag
tisdag                      måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag 
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Kristi himmelsfärdsdag 30 maj och nationaldagen 6 juni hämtar vi ditt avfall som vanligt.