Sophämtning och slamsugning i Stenungsund

Renova hämtar hushållsavfallet i Stenungsund på kommunens uppdrag. Renova  sköter också tömningen av enskilda avlopp.

Kundtjänst renhållning

Frågor om abonnemang, fakturor, sophämtning och återvinning besvaras av Stenunsunds kommuns kundtjänst för renhållning.
Telefon: 0303-73 50 00, vardagar 08.00-15.00 (lunch 12.00-13.00)
E-post: renhallning@stenungsund.se

Kundservice slamsugning

De fasta tömningarna av brunnar och tankar görs enligt schema. Vill du beställa en budad tömning eller har andra frågor kring brunnar och slutna tankar –kontakta Renovas kundsupport..
Telefon:  0303-72 84 90 vardagar 07.00-16.30
E-post:  info.slamstd@renova.se

Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Mer information om avfall och återvinning 

 Stenungsunds kommuns webbplats hittar du mer  information om avfall och återvinning .

-----------------------------------------------------

Stenungsund är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Stenungsund blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som Första maj, midsommar, jul och påsk kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  Första maj och Kristi himmelsfärds dag:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 21 (vid Kristi himmelsfärds dag)
måndag                  måndag
tisdag                      tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 23  (vid Nationaldagen)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Kristi himmelsfärds dag den 25 maj hämtar vi hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag.     

Nationaldagen den 6 juni hämtar vi  hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag. 

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag