Sophämtning och slamsugning på Tjörn

Renova har kommunens uppdrag att hämta hushållsavfall på Tjörn. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp.

 

Kontakta Tjörns kommuns kundtjänst VA/Avfall

  • om vi inte tömt ditt sopkärl/hämtat din sopsäck med rätt intervall.
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ändra ditt abonnemang eller flytta behållare
  • när du vill anmäla ägarbyte
  • om du har frågor om din faktura
  • när du vill ha information om återvinningscentralen Heås
  • om du vill veta var återvinningsstationerna finns i din kommun

Telefon : 0304-60 14 00
E-post:  avfall@tjorn.se

 

Kontakta Renovas kundsupport

  • när du vill beställa slamsugning

Telefon: 0304-67 17 25, vardagar 07.00-16.30 E-post:  kundservice@renova.se

Slamsugning Vi tömmer enligt schema och  aviserar per post i god tid innan tömningen. 

Jourtelefon Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 som du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

 

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats.

-------------------------------------
Tjörn är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Tjörn blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.