Sophämtning och slamsugning på Tjörn

Renova har kommunens uppdrag att hämta hushållsavfall på Tjörn. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp

Kontakta Renovas kundsupport

Kontakta oss om vi inte tömt ditt sopkärl/hämtat din sopsäck med rätt intervall.
Telefon: 0304-67 17 25, vardagar 07.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Slamsugning

Schemalagda tömningar görs från och med april 2016. Vi aviserar per post i god tid innan tömningen. För beställning av slamsugning, kontakta Tjörns kommuns kundcenter (se nedan).
Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 som du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Kontakta Tjörns kommuns kundcenter

  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ändra ditt abonnemang eller flytta behållare
  • när du vill anmäla ägarbyte
  • om du har frågor om din faktura
  • när du vill ha information om återvinningscentralen Heås
  • om du vill veta var återvinningsstationerna finns i din kommun
  • om du vill beställa slamsugning

Telefon : 0304-60 10 10
E-post:  tjorns.kundcenter@tjorn.se

Mer om avfall och återvinning på Tjörn

På Tjörns kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

-------------------------------------
Tjörn är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Tjörn blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som Första maj, midsommar, jul och påsk kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  Första maj och Kristi himmelsfärds dag:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 21 (vid Kristi himmelsfärds dag)
måndag                  måndag
tisdag                      tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 23  (vid Nationaldagen)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Kristi himmelsfärds dag den 25 maj hämtar vi hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag.     

Nationaldagen den 6 juni hämtar vi  hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag. 

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag