Sophämtning och slamsugning på Tjörn

Renova har kommunens uppdrag att hämta hushållsavfall på Tjörn. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp

Kontakta Renovas kundsupport

Kontakta oss om vi inte tömt ditt sopkärl/hämtat din sopsäck med rätt intervall. Kontakta oss också om du vill beställa slamsugning.
Telefon: 0304-67 17 25, vardagar 07.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Slamsugning

Vi tömmer enligt schema och  aviserar per post i god tid innan tömningen. 

Budad tömning
Om du vill beställa en budad tömning, kontakta Renovas kundsupport. OBS! I veckor med röda dagar gäller följande tider för beställning av budad tömning:

Tisdag 3 april senast kl 15:00 för att få tömt tom 6 april
Måndag 30 april senast kl 15:00 för att få tömt 4 maj
Måndag 7 maj senast kl 15:00 för att få tömt 11 maj
Måndag 4 juni senast kl 15:00 för att få tömt 8 juni
Måndag 18 juni senast kl 12:00 för att få tömt 21 juni

Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 som du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Kontakta Tjörns kommuns kundtjänst VA/Avfall

  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ändra ditt abonnemang eller flytta behållare
  • när du vill anmäla ägarbyte
  • om du har frågor om din faktura
  • när du vill ha information om återvinningscentralen Heås
  • om du vill veta var återvinningsstationerna finns i din kommun

Telefon : 0304-60 14 00
E-post:  va.avfall@tjorn.se

Mer om avfall och återvinning på Tjörn

På Tjörns kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

-------------------------------------
Tjörn är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Tjörn blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.