Sophämtning och slamsugning på Tjörn

Renova har kommunens uppdrag att hämta hushållsavfall på Tjörn. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp.

 

Kontakta Tjörns kommuns kundtjänst VA/Avfall

  • om vi inte tömt ditt sopkärl/hämtat din sopsäck med rätt intervall.
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ändra ditt abonnemang eller flytta behållare
  • när du vill anmäla ägarbyte
  • om du har frågor om din faktura
  • när du vill ha information om återvinningscentralen Heås
  • om du vill veta var återvinningsstationerna finns i din kommun

Telefon : 0304-60 14 00
E-post:  avfall@tjorn.se

 

Kontakta Renovas kundservice

  • när du vill beställa slamsugning

Telefon: 0304-67 17 25, vardagar 07.00-16.30 E-post:  kundservice@renova.se

Slamsugning Vi tömmer enligt schema och  aviserar per post i god tid innan tömningen. 

Jourtelefon Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 som du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

 

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats.

-------------------------------------
Tjörn är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Tjörn blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid storhelger kan ditt hushållsavfall hämtas en annan veckodag än normalt.
Så här hämtar vi under veckorna före och efter påsk och veckan vid Första maj.

Ale

Ordinarie dag       Hämtas vecka 25  (midsommarafton)
måndag                  söndag 14 juni
tisdag                     måndag
onsdag                   tisdag
torsdag                   onsdag
fredag                     torsdag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

 

Kungälv

Ordinarie dag       Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag
fredag                     torsdag


Lerum, Partille och Härryda

Ordinarie dag       Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 söndag 14 juni             
tisdag                     måndag
onsdag                   tisdag
torsdag                  onsdag 
fredag                    torsdag

 

Stenungsund         

Ordinarie dag       Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag eller torsdag 
fredag                     torsdag

 

Tjörn 

Ordinarie dag       Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag eller torsdag 
fredag                     torsdag