Sophämtning och slamsugning på Tjörn

Renova har kommunens uppdrag att hämta hushållsavfall på Tjörn. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp

Hämtning av grovsopor på Härön 10 augusti är inställd på grund av hård vind. Grovsoporna kommer att hämtas fredag 31 augusti kl 10-14.

 

Kontakta Renovas kundsupport

  • om vi inte tömt ditt sopkärl/hämtat din sopsäck med rätt intervall.
  • när du vill beställa slamsugning

Telefon: 0304-67 17 25, vardagar 07.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Slamsugning
Vi tömmer enligt schema och  aviserar per post i god tid innan tömningen. 

Budad tömning
Om du vill beställa en budad tömning, kontakta Renovas kundsupport. OBS! I veckor med röda dagar gäller följande tider för beställning av budad tömning:

Tisdag 3 april senast kl 15:00 för att få tömt tom 6 april
Måndag 30 april senast kl 15:00 för att få tömt 4 maj
Måndag 7 maj senast kl 15:00 för att få tömt 11 maj
Måndag 4 juni senast kl 15:00 för att få tömt 8 juni
Måndag 18 juni senast kl 12:00 för att få tömt 21 juni

Jourtelefon
Efter kl 16.30 samt lör-, sön- och helgdagar kan du nå Renova på jourtelefon 031-61 87 75 som du skulle behöva akut hjälp med slamsugning.

Kontakta Tjörns kommuns kundtjänst VA/Avfall

  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ändra ditt abonnemang eller flytta behållare
  • när du vill anmäla ägarbyte
  • om du har frågor om din faktura
  • när du vill ha information om återvinningscentralen Heås
  • om du vill veta var återvinningsstationerna finns i din kommun

Telefon : 0304-60 14 00
E-post:  va.avfall@tjorn.se

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats.

-------------------------------------
Tjörn är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Tjörn blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid storhelger kan ditt hushållsavfall hämtas en annan veckodag än normalt.
Nationaldagen, onsdagen den 6 juni, hämtar vi  dock ditt avfall som vanlig onsdag.
Midsommar – se ändringarna nedan:

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25 (midsommarveckan)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag
onsdag                   tisdag eller onsdag
torsdag                   onsdag 
fredag                     torsdag


Lerum, Partille och Härryda

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25 (midsommarveckan)
måndag                  söndag 17 juni
tisdag                     måndag 
onsdag                   tisdag 
torsdag                   onsdag 
fredag                     torsdag

 

Stenungsund och Tjörn         

Vecka 25 (midsommarveckan) hämtar vi avfallet måndag - fredag som vanlig vecka.
OBS! Bortse från information om ändrade hämtningsdagar i ST-tidningen 13 juni. Vi hämtar avfallet även på midsommarafton.