För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Miljöriktig behandling på våra anläggningar

Renova och Renova Miljö har anläggningar för behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial i våra ägarkommuner. Vi har också verkstäder och en miljötvätthall. Huvudkontoret ligger på Holmen i Göteborg.

Vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg, känner många till. Det är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. Här hittar du information om Sävenäs och våra andra anläggningar: 

Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
Behandlingsanläggning biologiskt avfall, Marieholm
Deponier, Tagene och Fläskebo
Farligt avfall och elektronik, Göteborg
Huvudkontoret, Holmen, Göteborg
Omlastningsstationer
Rödingen utvecklingsanläggning, Marieholm
Sorteringsanläggningar
Verkstad och miljötvätthall