Så minskar du avfallet

Avfall kanske inte känns som något särskilt viktigt. Det är ju det som blir över, som slängs och som ingen vill ha. Men problemet är att de finns kvar på ett eller annat sätt, även om du inte ser dem längre.

Vi på Renova, och andra som jobbar med återvinning, gör hela tiden vårt bästa för att fler saker ska gå att använda igen och tänker ut nya sätt för att göra just det.

Förr eller senare blir allting avfall

Men man måste tänka ett steg längre än så. Som det ser ut idag så ökar mängden avfall hela tiden – i takt med att vi köper nya saker så slänger vi ju gamla. Och det är i den änden avfallet börjar sin väg – när vi köper en produkt.

Det handlar inte bara om att ta hand om avfallet på bästa sätt – både du som slänger och vi som samlar in och återvinner. Det handlar precis lika mycket om att inte skapa så mycket avfall. Behöver du verkligen den där nya telefonen? Är det godare när varje liten godisbit har en egen förpackning? Är ett juicepaket som består av både plast och papp lätt att återvinna? 

Uppåt i avfallstrappan

EU:s  direktiv för avfall slår fast att vi ska ta hand om avfallet så bra vi kan. Vi ska skjuta det så långt upp i avfallstrappan som möjligt. Helst ska vi se till att det inte uppstår något avfall alls!

Här får du några exempel från varje trappsteg i avfallstrappan. Vi börjar på översta trappsteget:

Minska avfallet

Innan du köper något är det bra om du funderar en extra gång: Är det här något jag verkligen behöver? Och när du köper - köp saker av bra kvalitet. Då håller de längre och du behöver inte köpa nytt så ofta. I vår miljöskola får du inspiration hur du kan minska avfallet. 

Återanvända

Returglas är ett exempel på återanvändning. Ett annat exempel är när man köper begagnade kläder och möbler. På Renova sorterar vi ut sten, tegel och annat obrännbart material från industri- och byggavfall. Det kan användas som till exempel fyllnadsmaterial vid vägbyggen. I miljöskolan går vi igenom fler saker du kan göra för att återanvända saker.

Återvinna till nytt material

Detta är också ett sätt att spara på resurser. De förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning blir till råvara för nya produkter av plast, metall, glas, kartong och papper. Att sortera ut järnskrot och ädelmetaller från kasserade elektronikprodukter ger också ny metallråvara. Allt fler material sorteras och samlas in för återvinning.

Utnyttja energin från avfallet

I Renovas avfallskraftvärmeverk blir energin från avfallsförbränningen till både fjärrvärme och elektricitet.

Deponi

Visst avfall går inte att utnyttja vare sig till nytt material eller energi. Då måste avfallet deponeras. Idag är det bara en mycket liten del av avfallet som hamnar på deponi (soptipp). Deponierna idag byggs så att inga eventuella farliga ämnen kan läcka ut därifrån. Renova två deponier, en i Fläskebo och en i Tagene. 

Man kan också se på avfall i ett cirkulärt perspektiv. Se länk nedan. 

Cirkulär ekonomi

Hyr produkter, reparera och återanvänd! I en cirkulär ekonomi minskar avfallet och ses istället som resurser redan i designprocessen.

Illustration cirkulär ekonomi

Länkar och mer information

Webbplatser om avfall

www.sopor.nu
Portal för länkar med information om sortering, återvinning och avfallshantering.

www.sopskolan.se

FTI – filmer om återvinning

Kommuner

Din hemkommun ansvarar för att avfall från hushållen hämtas och tas om hand. Ibland sköter en kommunal förvaltning insamlingen av avfallet, ibland köper kommunen insamlingen av en eller flera entreprenörer. I varje kommun finns regler för avfallshanteringen (renhållningsordningen). Besök din kommuns webbplats för mer information. 

Riksdag, regering och statliga myndigheter

Riksdagen beslutar om nya lagar på avfallsområdet. I regeringen är det miljöministern och miljödepartementet som har hand om avfallsfrågor.

www.regeringen.se
Få information på Miljödepartementets sidor. 

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är den statliga myndighet som ska se till att riksdagens och regeringens miljöpolitiska beslut genomförs. 

www.kemikalieinspektionen.se
Statlig myndighet som har hand om kontrollen av kemikalier i Sverige.

www.o.lst.se
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen ska se till att riksdagens och regeringens beslut blir verklighet ute i landet. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för olika typer av miljöfarlig verksamhet i länet. 

Europeiska Unionen

www.europa.eu
EU:s webbportal. Går att välja att läsa på svenska. 

Producentansvar

De som tillverkar, importerar eller säljer vissa varor i Sverige måste enligt lag se till att de återvinns när de blivit avfall. Detta kallas för producentansvar. Idag finns producentansvar för:

  • Förpackningar av plast, metall, glas och kartong/papper
  • Tidningspapper
  • Elektriska och elektroniska produkter ("med sladd eller batteri")
  • Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor,lysrör) och batterier
  • Bilar
  • Däck

www.ftiab.se
Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats med information om återvinning. Här handlar det om förpackningar av metall, plast och kartong/papper samt tidningar.

www.glasatervinning.se  
Svensk Glasåtervinning AB tar hand om allt glas som lämnas till återvinning i Sverige.

www.elkretsen.se
Ansvarar för återvinningen av produkter "med sladd eller batteri" plus glödlampor, lysrör, lågenergilampor och batterier.

Organisationer och intresseföreningar

www.avfallsverige.se
Branschorganisation inom avfall och återvinning. Innehåller nyheter på området, statistik med mera.

www.naturskyddsforeningen.se
Se bland annat "Grön guide".

www.hsr.se
Stiftelsen Håll Sverige rent, som verkar för mindre nedskräpning, mer återvinning och miljömedvetenhet. Driver olika kampanjer och projekt.