MILJÖ

Gör det här året till ert miljöår! Med våra miljöutbildningar får du och ditt företag värdefull kunskap om de viktigaste miljöfrågorna idag.

Välkommen till Renova Miljöakademi

Här kan du och ditt företag utbilda er i miljöfrågor och tillsammans bli bättre på hållbarhet. Diplomeringsarbetet utgår från Svensk Miljöbas miljöledningssystem och är anpassad för små och medelstora företag.

Genom föreläsningar, diskussioner och värderingsövningar ökar du din och dina medarbetares kompetens och förståelse för viktiga miljöfrågor. Vi kan erbjuda utbildning i våra egna lokaler på von Utfallsgatan 29 i Göteborg, på plats ute hos er eller digitalt från vårt klassrum ut till er. Håller vi utbildningen i våra lokaler bjuder vi på fika och en rundvandring i vårt avfallskraftvärmeverk.

Företaganpassade miljöutbildningar 

Vi skräddarsyr en miljöutbildning utifrån just era behov och önskemål. Kontakta oss på miljoakademin@renova.se så berättar vi mer!

Färdiga utbildningspaket

Vi har fyra stycken färdiga utbildningspaket med sina respektive inriktningar, alla dessa anpassas forfarande efter era förutsättningar men följer en förbestämd kärna. Vårt utbildningspaket Grundläggande miljöutbildning finns också i en kort och en lång version (båda godkända för miljödiplomering/miljöcertifiering).

Grundläggande miljöutbildning
Miljösmart återvinning
Farligt avfall
ÅVC-personal
Klassificering av avfall - för dig som lämnar avfall till deponi
Mottagningskontroll för avfall till deponi

Öppna utbildningar

Grundläggande miljöutbildning

För alla som vill lära sig mer om miljö, inför miljöcertifiering eller miljödiplomering.

Läs mer under utbildningsbeskrivningen ovan.

Datum
Nya tillfällen igen till våren.

Plats
Sävenäs avfallskraftvärmeverk (von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg) eller delta digitalt via Teams. 

Efter utbildningen erbjuds en 30 minuters rundvandring på Sävenäs avfallskraftvärmeverk för dem som önskar.

Farligt avfall

Lär dig hantera farligt avfall på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi går också igenom de nya lagkraven kring spårbarhet av farligt avfall.

Läs mer under utbildningsbeskrivningen ovan.

Datum
Nya tillfällen igen till våren.

Plats
Mottagningsanläggning för Farligt avfall- och elektronik (von Utfallsgatan 27, 415 05 Göteborg) eller delta digitalt via Teams. 


Boka din/er utbildning

Alla våra utbildningar bokas via miljoakademin@renova.se

 

Bli vass på miljöfrågor

På Renova Miljöakademi anordnar Renova Miljö utbildningar i hållbarhetsfrågor. Vi har färdiga utbildningspaket för dig och dina kollegor och kan även skräddarsy utbildningspaket efter era behov.