Driftinformation

orange utropstecken i rund ring

Försorteringen på Sävenäs avfallskraftvärmeverk kommer vara stängd mellan den 16 maj till 7 juni pga underhållsarbete av travers.

Vår anläggning för mottagande av tryckimpregnerat trä (försorteringen Sävenäs) kommer vara stängd för underhållsarbete från och med torsdag den 16 maj till och med fredag den 7 juni.

Under denna period hänvisar vi till Högsbo Sorteringsanläggning. A Odhnersgata 21, Västra Frölunda och Skräppekärr, Marieholmsgatan 98.

Vi tar även emot det på Högsbo som vi informerat tidigare.
Transportdokument måste lämnas till personalen på anläggningen och maxlängd är 5 meter.
Har ni några frågor från ni gärna kontakta vågen Sävenäs, 031-618029.