Bli leverantör till Renova

Renovakoncernen har dagligen kontakt med stora som små leverantörer.

Renovakoncernen är ett kommunalt bolag som enligt Göteborgs stads riktlinjer ska använda de ramavtal och beställa de varor och tjänster som finns i Göteborgs stads inköpssystem Proceedo.

För det som inte finns i Proceedo bedriver Renova verksamhetsunika upphandlingar, där vi alltid strävar efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till vår verksamhet.

En person pratar med en annan på Renova

Våra aktuella upphandlingar

Vi använder systemet kommersannons.se/elite för att annonsera alla våra upphandlingar.
Här listar vi alla våra aktuella upphandlingar.

Här finns information om hur anbudsprocessen går till

Dynamiskt inköpssystem - DIS

DIS är en elektronisk metod för upphandling som liknar ramavtal och förnyad konkurrensutsättning. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal då systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Antalet leverantörer får därmed inte begränsas. Vissa kallar DIS ett öppet ramavtal och leverantörer kan ansluta när som helst efter att ha klarat kvalificeringskraven. Detta flexibla system ger mindre, lokala leverantörer större möjlighet att konkurrera. Våra pågående DIS hittar du genom att klicka på länken Pågående upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt och främja konkurrensen på marknaden, måste offentliga verksamhet som Renovakoncernen följa lagarna för offentlig upphandling vid sina inköp.

Utöver att följa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, har Renovakoncernen en upphandlingspolicy som innehåller huvudprinciper för hur inköpen ska hanteras.

Frågor? 

Kontakta oss gärna via e-post: info@renova.se. Ange i rubriken att frågan ska till inköpsavdelningen.