Världsunik zinkåtervinning

Renovas anläggning för asktvätt med zinkåtervinning vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs stod färdig 2022. Den är en av de första i sitt slag i världen. Under 2023 har utrustning och flöde genom anläggningen trimmats in, och nu är det snart dags för fullskalig provdrift.

Målet med den nya anläggningen är att återvinna zink ur askan från rökgasreningen, samtidigt som askresten renas från vissa miljöfarliga ämnen så att Renova kan ta hand om restprodukten själva. Ett pilotprojekt 2015 visade mycket goda resultat, och några år senare beslutade man att bygga en fullskalig anläggning.

Hösten 2023 testar man provdrift med full kapacitet för första gången. Det innebär att anläggningen tar hand om flygaskan från avfallskraftvärmeverkets samtliga fyra förbränningslinjer, totalt ca 6 000 ton per år.

- Att skala upp processen från pilotprojekt till fullskala är ett stort utvecklingsprojekt som kommer att pågå flera år. Under 2023 har vi successivt justerat och förbättrat processen, och även kompletterat utrustningen, säger Patrik Karlsson, chef för Projekt och Underhåll inom Affärsområde Återvinning.

Asktvätten fungerar, men vissa justeringar återstår konstaterar Patrik Karlsson.
- Vi har också en bit kvar innan zinkprodukten har den kvalitet som krävs för återvinning.

Karin Karlfeldt Fedje, forskare som delar sin tid mellan Renova och Chalmers är expert på metallers kemi i förorenade materia. Hon deltar i arbetet med att optimera anläggningen.

-Tester och försök pågår ständigt för att förbättra zinkproduktens kvalitét och processens drift .Framför allt fokuserar vi på att minska innehållet av oönskade ämnen i produkten, till exempel salt. Behovet av återvunna metaller kommer att öka menar Karin Karlfeldt Fedje.

-Jag är övertygad om att marknaden kommer att utvecklas även för metaller som utvinns ur askor, genom jordtvätt och andra metoder, säger hon.

I branschen finns även ett stort intresse för nya behandlingssätt när det gäller flygaskor.
- Vi får en hel del förfrågningar eftersom vi är pionjärer i landet.

Så här går asktvätt med zinkåtervinning till

Askan från rökgasreningens elfilter (så kallad flygaska) tvättas ur med saltsyra så att zinken överförs till vätskan. Därefter tillsätts lut till vätskan för att zinken ska fällas ut och bilda flockar. När vätskan slutligen pressats ur får man fram en zinkprodukt, som kan återföras till samhället.

Askan som avskiljs efter tvättsteget förbränns ännu en gång. I den processen bryts dioxiner ner, och större delen blir till slagg. Slaggen är mindre miljöfarlig än flygaska och kan efter förädling användas som konstruktionsmaterial.