Renova - din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för återvinning och avfall. Renova AB ägs av tio kommuner och dotterbolaget heter Renova Miljö AB.

Det här händer med avfallet från våra företagskunder

Matavfall från livsmedelsindustrin

Avfallet förbehandlas på Renovas anläggning för biologiskt avfall. Där sönderdelas, blandas, pressas och silas avfallet till en trögflytande, pumpbar så kallad slurry. Slurryn är en utmärkt råvara för biogasproduktion och skickas till rötningsanläggningar där den blir till biogas och biogödsel. Det som inte är rötbart skiljs bort i vår behandlingsanläggning och blir till energi i vårt avfallskraftvärmeverk. Livsmedelsavfall utan animaliskt innehåll (sk ABP) benämns Frukt och grönt, tas om hand på samma sätt. 2017 tog Renova emot 12 000 ton livsmedelsavfall och 1200 ton Frukt och grönt från kunder i Västsverige.

Aktuellt från Renova

​Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid avfallskraftvärmeverket, trots att färre ton avfall förbrändes än föregående år. Det pågår ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten – för att kunna nyttiggöra så mycket energi som möjligt från avfallet.


”Det är fantastiskt kul! Vi hade som mål att skapa värde för våra kunder och bli ”bäst i klassen”. Att vi utsågs till årets hållbara projekt 2018 bekräftar att vi lyckats!”, säger Kajsa Lager, Affärsområdeschef inom Tilldelningar på Renova AB. Priset delades ut av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Medieföretaget IDG jobbar med digitala plattformar, event och marknadsföring.


Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en elektrifierad sopbil. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.


Sedan 2009 har EU anordnat projektet ”Europa minskar avfallet”-veckan sista veckan i november. Nu är det dags för årets tema som är avgiftning av kretsloppet och minska halterna av farliga ämnen i avfallet.