Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Nyheter

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström

Vid ett besök i Göteborg under onsdagen fick Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, möjlighet att åka sopbil för att ta del av miljöarbetarnas vardag samtidigt som värdefulla diskussioner fördes om språk, utanförskap och integration genom lokala jobbspår.

Dekal med texten "Var dig själv " på gul baklastare (sopbil)

Renova ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Ett sätt att visa detta är att vi nu sätter dekaler i regnbågsfärger med texten ”Var dig själv” på våra fordon. Regnbågsfärgerna står för mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. Det är värden som Renova delar.

Tre miljöarbetare vid sopbil

Nu startar vi rekryteringen av chaufförer till sommaren! Vi söker ett stort antal vikarier till sommarperioden. Om vi dessutom trivs bra ihop finns möjlighet till förlängd anställning eller fast jobb.

Få koll på ditt avfall 

I Renova Miljös kundportal får du koll på tömningar, behållare och kärl och kan hämta ut statistik på din avfallshantering. 

Värme och el

Under 2021 levererade vi värme och varmvatten som motsvarar behovet hos 124 000 lägenheter. Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmverk har vi 2021 levererat 1 441 000 MWh fjärrvärme!

Vår elproduktion som sker dygnet runt, året om, bidrar till att stabilisera elnätet. 2021 levererade vi över 200 000 MWh el, vilket motsvarar 32 000 varv runt jordklotet med en elbil.

Illustration på vattenkran

Så är det att arbeta som miljöarbetare

Man känner en stor frihet och har en god gemenskap, säger Felicia som kör liftdumper på Renova. Se filmen om hur en dag kan se ut.

Frågor om ditt hushållsavfall? 

Renova utför uppdrag åt våra ägarkommuner. Se vilka tjänster vi erbjuder i din kommun. 

Renova - din partner i Västsverige

Vi har koll på hela kedjan, från insamling av återvinningsmaterial och avfall, till sortering och behandling. I filmen kan du se vilka verksamheter vi har och var vi finns.