Renova - din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för återvinning och avfall. Renova AB ägs av tio kommuner och dotterbolaget heter Renova Miljö AB.

Det här händer med avfallet från våra företagskunder

Plastförpackningar

Återvunnen plast används som råvara för nya plastprodukter. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo, jämfört med tillverkning av ny plast. Plast som används till andra produkter kan ha en annan sammansättning och innehåll än plast till förpackningar, och FTI:s återvinning är anpassad just för förpackningsplast. En del andra typer av plastprodukter kan innehålla farliga ämnen som ska fasas ut och dessa ämnen bör inte komma in i flödet för återvunnet material. 2017 tog Renova Miljö emot 300 ton plast från kunder i Västsverige.

Aktuellt från Renova

Tystare och inga avgaser – det är några av fördelarna med den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Bilen är ett resultat av ett samarbete mellan Renova, Kretslopp och Vatten inom Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar.


Vi välkomnar de 17 som ska vara med i Renovas nya projekt Jobbspår avfall och återvinning!


Utvecklingen av en helt eldriven sopbil gav Renova, Göteborgs Stad och Volvo priset som årets avfallsbehandlare vid återvinningsgalan. ​ Motiveringen löd: Årets vinnare har utvecklat ett koncept som kan komma att betyda mycket för framtidens avfallsbehandling.


Vill du och dina kollegor lära er mer om hållbar utveckling? Ska ert företag miljödiplomeras? I vår finns två öppna utbildningstillfällen i miljökunskap. Passa på att gå två personer och betala bara för en!