Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

el FÖR 24,6 miljarder kilometer på elcykel

Renovas avfallskraftvärmeverk har under 2016 levererat 180 000 MWh, vilket räcker till 24,6 miljarder km på elcykel vilket motsvarar 620 000 varv runt jorden, eller att dammsuga i 25 000 år eller 7,4 miljoner år med surfplatta.

Aktuellt från Renova

Nu introducerar vi digitala formulär på vår webbplats så att du enklare kan hantera dina blanketter online.


Renova blir nygammal partner för långsiktigt hållbara avfallslösningar i Lerum, Partille och Härryda.


Med sin spektakulära livsstil och extrema metoder skapar han uppmärksamhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Mest känd är han som ”The Trash Man” efter att ha klätt sig i alla sopor han genererade under en månad. Nu kommer den amerikanske miljökämpen och inspiratören Rob Greenfield till Renovas Miljöakademi för att prata om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.


En ny cell på Renova Miljö ABs avfallsanläggning Fläskebo är invigd. Nu är kapaciteten att ta emot schaktmassor från byggen och infrastrukturprojekt i regionen säkrad för de närmaste åren.