Driftinformation: försorteringen på Sävenäs avfallskraftvärmeverk kommer vara stängd mellan den 16 maj till 7 juni pga underhållsarbete. 

Renova

Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Nyheter

Den nya processen bedöms kunna öka mängden  producerad slurry väsentligt, samtidigt som  anläggningen blir mer driftssäker och mer energieffektiv.

På Renovas anläggning Marieholm tar man emot biologiskt avfall för förbehandling och kompostering. Den befintliga anläggningen uppfördes år 2011 med den då bästa tillgängliga tekniken. Med över 13 års drift börjar anläggningen bli sliten samtidigt som den något föråldrade tekniken inte ger en optimal process.

Engångsbehållare för öl och annan dryck har blivit en allt vanligare förpackning i restaurangbranschen. När de är tomma behöver de hanteras på rätt sätt för att behållaren inte ska börja jäsa. De behållare som jäser har stor risk att explodera, vilket kan orsaka personskador. Risken för explosion finns i alla delar av kedjan och skulle kunna skada restaurangpersonal och avfallshanterare men även allmänhet som befinner sig i närheten.

Mat- och livsmedelsavfall från Göteborgsområdet är nu en del av ett cirkulärt flöde. Nyligen lanserades en KRAV-godkänd växtnäring som är ett resultat av det matavfall och livsmedelsavfall som har ursprung från Renova Miljös förbehandlingsanläggning på Marieholm.

Så tar vi hand om avfallet

Vårt mål är att minska avfallet och jobba för återanvändning och återvinning så långt det är möjligt.

Så är det att arbeta som chaufför

Hör Daniel berätta om det bästa med att jobba på Renova - arbetstiderna och kollegorna. 

Värme och el

Under 2023 levererade vi värme och varmvatten som motsvarar årsbehovet för 135 000 lägenheter. Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmverk  producerade vi drygt  1 378 300 MWh fjärrvärme 2022!

Vår elproduktion som sker dygnet runt, året om, bidrar till att stabilisera elnätet. 2023 producerade vi 228 400 MWh el. Det motsvarar årsbehovet för över 100 000 lägenheter.

Illustration på vattenkran

Frågor om ditt hushållsavfall? 

Renova utför uppdrag åt våra ägarkommuner. Se vilka tjänster vi erbjuder i din kommun. 

Renova - din partner i Västsverige

Vi har koll på hela kedjan, från insamling av återvinningsmaterial och avfall, till sortering och behandling. I filmen kan du se vilka verksamheter vi har och var vi finns.