Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

Hittills i år har vi levererat

VÄRME och VARMvatten för 62 000 lägenheter

Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmeverk har vi hittills i år levererat 700 000 MWh fjärrvärme. Det motsvarar årsbehovet av värme och varmvatten för 62 000 lägenheter.  

Aktuellt från Renova


Imorgon lördag börjar för åttonde året i rad temaveckan Europa minskar avfallet. Temat i år är förpackningsavfall. Under veckan genomför EU-länderna tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande.Renova Miljös underhållsverkstad har tecknat servicepartneravtal med Norba AB för underhåll, service och eftermarknad av påbyggnader på bilar för avfallshantering.