Renova - din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för återvinning och avfall. Renova AB ägs av tio kommuner och dotterbolaget heter Renova Miljö AB.

Det här händer med avfallet från våra företagskunder

Batterier

Batterier sorteras manuellt på vår anläggning för farligt avfall. Därefter transporteras de vidare för behandling. Alkaliska batterier (dvs brunstensbatterier) krossas och metallen återvinns, innehållet återanvänds som konstruktionsmaterial. Metallerna från nickel kadmium och nickel metallhybridbatterier återvinns. Litiumbatterier förbränns under kontrollerade former. Kvicksilverbatterierna lagras i bergrum i väntan på rätt behandling. Vi plockar även ut LionA och LionB som transporteras vidare för behandling. Renova Miljö tar hand om cirka 60 miljoner batterier varje år och det finns cirka 15 000 olika versioner på marknaden.

Aktuellt från Renova

Från 1 augusti 2020 måste alla verksamheter som lämnar, transporterar eller hanterar farligt avfall rapportera till Naturvårdsverket i ett nytt digitalt system. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.


60 procent av inredningen är återbruk. Stolarna i lunchrummet är av återvunnen plast från havet och den nya receptionsdisken är byggd av spillvirke. Återanvändning och hållbarhetstänk är ledorden för Renovas ombyggda kontorslokaler.


Som kommunalägt bolag och samhällsaktör är vi särskilt angelägna att stötta och underlätta för våra kunder i den komplexa och osäkra situation vi alla just nu befinner oss i.


Renovakoncernen bevakar kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.