Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

VÄRME och VARMvatten för 123 000 lägenheter

Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmeverk har vi under 2016 levererat 1 390 000 MWh fjärrvärme. Det motsvarar årsbehovet av värme och varmvatten för 123 000 lägenheter.  

Aktuellt från Renova

Renova är en av tre nominerade i klassen ”Årets Specialpris” när Swedish Recycling Award delas ut på Återvinningsgalan januari 2018. Den självkörande sopbilen som är nominerad har utvecklats av Volvo i samarbete med Renova.


Genom kranmärkningen tar vi ställning för miljön och vårt vatten. Vi serverar bara rent kranvatten och väljer kranvatten framför flaskvatten i vår verksamhet.


Nu introducerar vi digitala formulär på vår webbplats så att du enklare kan hantera dina blanketter online.


Renova blir nygammal partner för långsiktigt hållbara avfallslösningar i Lerum, Partille och Härryda.