Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

Hittills i år har matavfallet från Renova räckt till

BIOGAS till 500 varv runt jorden med PERSONBIL

Det matavfall som samlas in i Västsverige omvandlas i vår anläggning till råvara för biogas. Hittills i år har vi tagit emot 19 000 ton matavfall. Det ger 13 000 MWh biogas som räcker till 500 varv runt jorden med en personbil. Dessutom ger det biogödsel till 700 hektar EU-ekologiskt jordbruk.

Aktuellt från Renova

Renova i Radio P4 i eftermiddag. Vi berättar vad som händer med matavfallet i "bruna påsen" direkt i Radio P4 Göteborg strax efter halv fyra i eftermiddag.


Vi minskade klimatutsläppen med 10 000 ton! Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renovas 220 sopbilar på fossilfritt bränsle. Det har minskat utsläppen av koldioxid med 700 ton per månad, hittills totalt drygt 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar


I år är det 10-årsjubileum för Way Out West och Renovas samarbete för en bättre miljö. Nytt för i år är att avfallshanteringen för besökare, krögare och utställare förenklats och att sorteringsgraden ökar ytterligare från en redan hög nivå. Dessutom har Renova fått ett utökat mandat att projektleda avfallshanteringen vid planeringen och etableringen av evenemangsområdet.


Renovas miljöstipendium 2016 tilldelas Maria Taljegård på Chalmers. Hennes forskning handlar om framtidens transport- och energisystem inklusive vilken potential det finns för återvinning av koldioxid. Kanske skulle metanol eller etanol producerad från koldioxid och vatten kunna bli ett komplement till biobränslen och ett långsiktigt alternativ till vätgas eller el i transportsektorn?