Renova - din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för återvinning och avfall. Renova AB ägs av tio kommuner och dotterbolaget heter Renova Miljö AB.

Det här händer med avfallet från våra företagskunder

Grovt brännbart avfall 

Grovt brännbart avfall består av till exempel industri- och produktionsspill av papper, trä, plast, textil, gummi med inslag av större föremål med maxvikt 500 kg per styck. Grovt brännbart verksamhetsavfall sorteras på Renovas sorteringsanläggningar. Återvinningsbart material plockas ur och blir råvara till nya produkter. Resten krossas och körs till Renovas avfallskraftvärmeverk. 2017 tog Renova Miljö tagit emot 16 800 ton grovt brännbart från kunder i Västsverige.

Aktuellt från Renova

​Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid avfallskraftvärmeverket, trots att färre ton avfall förbrändes än föregående år. Det pågår ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten – för att kunna nyttiggöra så mycket energi som möjligt från avfallet.


”Det är fantastiskt kul! Vi hade som mål att skapa värde för våra kunder och bli ”bäst i klassen”. Att vi utsågs till årets hållbara projekt 2018 bekräftar att vi lyckats!”, säger Kajsa Lager, Affärsområdeschef inom Tilldelningar på Renova AB. Priset delades ut av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Medieföretaget IDG jobbar med digitala plattformar, event och marknadsföring.


Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en elektrifierad sopbil. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.


Sedan 2009 har EU anordnat projektet ”Europa minskar avfallet”-veckan sista veckan i november. Nu är det dags för årets tema som är avgiftning av kretsloppet och minska halterna av farliga ämnen i avfallet.