Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

el FÖR 24,6 miljarder kilometer på elcykel

Renovas avfallskraftvärmeverk har under 2016 levererat 180 000 MWh, vilket räcker till 24,6 miljarder km på elcykel vilket motsvarar 620 000 varv runt jorden, eller att dammsuga i 25 000 år eller 7,4 miljoner år med surfplatta.

Aktuellt från Renova

Från att ha forskat om energieffektivitet för transporter av gods till kund, vände Jessica Wehner på perspektivet och fokuserar på avfallstransporter från hushåll till återvinning. Nu får hon Renovas miljöstipendium 2018 för att utveckla forskningen ytterligare.


När det gäller arbetet med hållbarhet har det hos Renova verklig relevans. Hållbarhet är hela vår affärsidé och ett område där vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående. Vår hållbarhetsredovisning för 2017 beskriver hur vi arbetade med hållbarhet under året.


Aftonbladet publicerar idag 16 januari en artikel om självkörande fordon, där Renovas sopbil omnämns. Rubriken talar om att chaufförer kommer att bytas ut mot robotar samtidigt som man har Renovas sopbil på bild.


Renovas arbete med rekrytering och med employer branding - har blivit uppmärksammat. Vi är utsedda till Karriärföretag 2018.