Renova

Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Nyheter

Renovas medarbetare tar emot pris

Vi är otroligt stolta över att meddela att Renova har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Företag/Samarbetspartner 2023 för vårt samarbete med Mimers Hus Gymnasium.

Femte generationens rökgasrening har tagits i bruk på panna 1 i avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Investeringen är en viktig miljöåtgärd och innebär att utsläppen av kväveoxid till luft från den aktuella linjen minskar med cirka två tredjedelar. Utsläppen av kväve till vatten kommer i princip att upphöra.

Glasförpackningar som ligger i hög

Under måndagen den 29/1 uppmärksammades en avvikelse i samband med tömning av glas med en av Renova Miljös kranbilar där glas felaktigt tömde.

Så tar vi hand om avfallet

Vårt mål är att minska avfallet och jobba för återanvändning och återvinning så långt det är möjligt.

Så är det att arbeta som chaufför

Hör Daniel berätta om det bästa med att jobba på Renova - arbetstiderna och kollegorna. 

Värme och el

Under 2022 levererade vi värme och varmvatten som motsvarar årsbehovet för 135 000 lägenheter. Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmverk  producerade vi drygt  1 500 000 MWh fjärrvärme 2022!

Vår elproduktion som sker dygnet runt, året om, bidrar till att stabilisera elnätet. 2022 producerade vi 280 000 MWh el. Det motsvarar årsbehovet för över 100 000 lägenheter.

Illustration på vattenkran

Frågor om ditt hushållsavfall? 

Renova utför uppdrag åt våra ägarkommuner. Se vilka tjänster vi erbjuder i din kommun. 

Renova - din partner i Västsverige

Vi har koll på hela kedjan, från insamling av återvinningsmaterial och avfall, till sortering och behandling. I filmen kan du se vilka verksamheter vi har och var vi finns.