Renova - din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för återvinning och avfall. Renova AB ägs av tio kommuner och dotterbolaget heter Renova Miljö AB.

Det här händer med avfallet från våra företagskunder

Wellpapp

Återvunnen wellpapp används vid tillverkning av ny wellpapp. För varje återvinningscykel blir pappersfibern kortare vilket gör att den i snitt kan återvinnas 7 gånger. 2019 tog Renova Miljö emot 6700 ton wellpapp från kunder i Västsverige.

Aktuellt från Renova

Renovakoncernen bevakar kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.


Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.


Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.


Tack vare sitt nytänkande har Renova Miljö fått uppdraget att driva Lindholmsleveransen – ett koncept som minskar de tunga transporterna på Campus Lindholmen på Norra Älvstranden. Uppdraget innebär också att Renova Miljö löpande ska vara med och utveckla hållbara och klimatsmarta lösningar på Lindholmen.