Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

Hittills i år har vi levererat

VÄRME och VARMvatten för 62 000 lägenheter

Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmeverk har vi hittills i år levererat 700 000 MWh fjärrvärme. Det motsvarar årsbehovet av värme och varmvatten för 62 000 lägenheter.  

Aktuellt från Renova

Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.Imorgon lördag börjar för åttonde året i rad temaveckan Europa minskar avfallet. Temat i år är förpackningsavfall. Under veckan genomför EU-länderna tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande.