Renova -  din miljöpartner i Västsverige

Vi erbjuder företag och  kommuner i västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Koncernen -  Renova AB och Renova Miljö AB - ägs av tio kommuner.

Miljönytta varje dag

7200 ton mindre koldioxidUTSLÄPP

Renova har en helt fossilfri tung fordonsflotta med 220 fordon. Genom att köra på fossilfritt bränsle har vi besparat miljön från 7200 ton koldioxid under 2016.

Aktuellt från Renova

Genom kranmärkningen tar vi ställning för miljön och vårt vatten. Vi serverar bara rent kranvatten och väljer kranvatten framför flaskvatten i vår verksamhet.


Nu introducerar vi digitala formulär på vår webbplats så att du enklare kan hantera dina blanketter online.


Renova blir nygammal partner för långsiktigt hållbara avfallslösningar i Lerum, Partille och Härryda.


Med sin spektakulära livsstil och extrema metoder skapar han uppmärksamhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Mest känd är han som ”The Trash Man” efter att ha klätt sig i alla sopor han genererade under en månad. Nu kommer den amerikanske miljökämpen och inspiratören Rob Greenfield till Renovas Miljöakademi för att prata om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.