Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Nyheter

I slutet av sommaren var det tänk att ett digitalt system för att spåra farligt avfall skulle sättas i drift. Nu har dock beslut tagits för att skjuta upp starten till den 1 november. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Renova har tecknat nytt avtal med Göteborg Energi om leveranser till fjärrvärmenätet. Det nya avtalet lägger grunden för ett fördjupat samarbete mellan bolagen och ger förutsättningar att göra de miljömässigt bästa investeringarna för fjärrvärmesystemet i framtiden, säger Renovas vd Anders Åström.

Få koll på ditt avfall 

I Renova Miljös kundportal får du koll på tömningar, behållare och kärl och kan hämta ut statistik på din avfallshantering. 

Bli vass på miljöfrågor

Renova Miljöakademi utbildar elever och verksamheter i miljö- och hållbarhetsfrågor. Boka en utbildning redan idag, mejla: miljoakademin@renova.se

Om Miljöskola Avfall
Utbildningar för företag

Värme och varmvatten

Under 2019 levererade vi värme och varmvatten som motsvarar årsbehovet hos 124 000 lägenheter.

Genom energiåtervinning av hushållsavfall och annat brännbart avfall i vårt avfallskraftvärmeverk har 2019 levererat 1 398 472 MWh fjärrvärme!

Illustration på vattenkran

Så är det att arbeta som miljöarbetare

Man känner en stor frihet och har en god gemenskap, säger Felicia som kör liftdumper på Renova. Se filmen om hur en dag kan se ut.

Frågor om ditt hushållsavfall? 

Renova utför uppdrag åt våra ägarkommuner. Se vilka tjänster vi erbjuder i din kommun. 

Renova - din partner i Västsverige

Vi har koll på hela kedjan, från insamling av återvinningsmaterial och avfall, till sortering och behandling. I filmen kan du se vilka verksamheter vi har och var vi finns.