För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Destruktion av känsligt material

Renova Miljö erbjuder säker hantering av risk- och sekretessavfall.

Risk- och sekretessavfall

Behöver du hjälp med ditt risk- eller sekretessavfall? När din verksamhet har känsligt material som inte får hamna i orätta händer, tar vi på Renova Miljö hand om materialet på ett säkert sätt. Samtidigt ser vi till att avfallet får en miljömässigt bra destruktion. Vi har kunskap och speciell utrustning för dessa typer av avfall.

Riskavfall hanteras separat

Allt riskavfall ska hanteras enligt särskilda rutiner och får inte blandas med annat avfall. Renova hämtar och förbränner riskavfallet på ett säkert sätt. Exempel på riskavfall som kan lämnas till energiåtervinning är:

  • läkemedelsavfall
  • skärande och stickande avfall
  • smittförande avfall

Renova har en särskild mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Där hanteras riskavfallet i kartong på pall. Avfallet förs automatiskt till förbränningsugnen och inmatningen kontrolleras.

 
Kartong (engångsemballage) för riskavfall:
Mått h 800 mm, b 1200 mm, d 800 mm.  Kartongen ställs alltid på pall.

Sekretessavfall - destruktion av känsligt material

När din verksamhet har känsligt material som inte får hamna i orätta händer, tar vi hand om materialet på ett säkert sätt. Samtidigt ser vi till att avfallet får en miljömässigt bra destruktion.

Brännbart material i kärl

Känsligt material som exempelvis papper, cd-skivor och mappar hanteras lämpligast i kärl. Vi erbjuder ett låsbart kärl med inkastlucka och innersäck. Välj mellan schemalagd tömning eller budad tömning, där du hör av dig när kärlet behöver tömmas.
OBS att innehållet inte får väga mer än 50 kg när kärlet ska tömmas.

Kärl som ska tömmas transporteras i särskilt fordon till vår speciella mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid Renovas avfallskraftvärmeverk. Där låses kärlet upp under övervakning. Innehållet lastas i engångsemballage och förs via transportband direkt in i förbränningsugnen. 

Elektronikavfall

Vill du sortera ut hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information? Vi hämtar avfallet och demonterar det vid Renovas anläggning för elektronikavfall. Delarna som innehåller känsligt material destrueras. Återvinningsbart material tas till vara. Elektronikavfall kan förvaras på olika sätt hos kunden. Renova erbjuder olika typer av behållare. 

Brännbart material i container

Större mängder brännbart, känsligt material kan förvaras i täckt, låsbar container. Detta material förbränns under övervakning i avfallskraftvärmeverket. 

Specialavfall

Avfallet kan exempelvis bestå av varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras med olika metoder. Det finns möjlighet att närvara vid destruktionen.

Vi lämnar intyg på destruktionen om så önskas. Detta gäller givetvis för samtliga material och behandlingsmetoder.

Kundservice berättar mer


Renova Miljös kundservice svarar gärna på frågor om din avfallshantering

E-post: kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice farligt avfall

E-post: kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30

Fler kontaktuppgifter