Risk- och sekretessavfall

Risk- och sekretessavfall

När ditt företag har känsligt material, kasserade varor eller avfall som behöver förstöras på ett säkert sätt ordnar vi på Renova Miljö en miljömässigt bra destruktion. Vi har både kunskapen  och specialutrustningen som krävs för dessa typer av avfall.

Riskavfall hanteras separat

Allt riskavfall ska hanteras enligt särskilda rutiner och får inte blandas med annat avfall. Renova hämtar och förbränner riskavfallet på ett säkert sätt. Exempel på riskavfall som kan lämnas till energiåtervinning är:

  • läkemedelsavfall
  • skärande och stickande avfall
  • smittförande avfall

Renova har en särskild mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Där hanteras riskavfallet i kartong på pall. Avfallet förs automatiskt till förbränningsugnen och inmatningen kontrolleras.

Sekretessavfall - destruktion av känsligt material

Vi hämtar och destruerar ditt sekretessavfall på ett säkert sätt. Du kan även själv lämna ditt sekretessavfall till oss - se information längre ner på denna sida.

Brännbart material i kärl

Känsligt material som exempelvis papper, cd-skivor och mappar hanteras lämpligast i kärl. Vi erbjuder ett låsbart kärl med inkastlucka och innersäck. Välj mellan schemalagd tömning eller budad tömning, där du hör av dig när kärlet behöver tömmas.

OBS! Innehållet får inte väga mer än 50 kg när kärlet ska tömmas.

Kärl som ska tömmas transporteras i särskilt fordon till vår speciella mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid Renovas avfallskraftvärmeverk. Där låses kärlet upp under övervakning. Innehållet lastas i engångsemballage och förs via transportband direkt in i förbränningsugnen. 

Brännbart material på pall

Känsligt material som ska skickas för destruktion kan hämtas på pall eller i Well-box. Vid tömning av känsligt material på pall ska lösa kollin vara inplastade. Observera att plasten inte får sitta runt pallen utan endast runt kollin på pallen. Max-mått för pallgods är 1200x800 mm, maximal höjd 1000 mm.

Pallar/Well-box transporteras i särskilt fordon till vår mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid Renovas avfallskraftvärmeverk. Där lastas innehållet under övervakning, till engångsemballage och förs via transportband direkt in i förbränningsugnen.

Elektronikavfall

Vill du sortera ut hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information? Vi hämtar avfallet.  Delarna som innehåller känsligt material destrueras. Återvinningsbart material tas till vara. 

Elektronikavfall kan förvaras på olika sätt hos kunden. Vi erbjuder olika typer av behållare. 

Brännbart material i container

Större mängder brännbart, känsligt material kan förvaras i täckt, låsbar container. Detta material förbränns under övervakning i avfallskraftvärmeverket. 

Specialavfall

Avfallet kan exempelvis bestå av varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras med olika metoder. Det finns möjlighet att närvara vid destruktionen.

Vi lämnar intyg på destruktionen om så önskas. Detta gäller givetvis för samtliga material och behandlingsmetoder.

Vill du beställa tömning av ditt sekretesskärl
kontakta kundservice 031-618530
 

Lämna sekretessavfall själv

Det finns möjlighet att lämna sekretessavfall direkt till oss för destruktion. Vår risk- och sekretessanläggning ligger vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs,  von Utfallsgatan 29 i Göteborg.

För att lämna sekretessavfall själv krävs tidsbokning. Ring 031-61 80 29.
Telefontid vardagar 07.00 - 15.30

När du kommer
Anmäl dig och betala i våghuset vid infarten. Endast kortbetalning (bankkort eller Renovas vågkort). Kontakta oss för viktbaserad prisuppgift. 

Kundservice berättar mer

Kontakta oss om du har frågor kring din avfallshantering

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice Farligt avfall

Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30