Anläggningen för Farligt avfall i Sävenäs

Anläggningen för Farligt avfall i Sävenäs

Vid vår anläggning för Farligt avfall i Sävenäs avgiftar vi kretsloppet! Vi analyserar, sorterar och mellanlagrar avfallet, som sedan förs vidare till återvinning, destruktion eller säker förvaring.

Vi hanterar en mängd olika typer av fast och flytande farligt avfall, till exempel oljor, kemikalier, färgavfall, lösningsmedel och ljuskällor. Det farliga avfallet kommer från verkstäder, byggprojekt, industrier och kontor samt även från kommunernas insamlingsplatser för farligt avfall från hushåll. Vi tar också emot och sorterar uttjänta småbatterier från hela södra Sverige.

Visst farligt avfall energiåtervinns av Renova, medan annat avfall skickas vidare till våra samarbetspartners för återvinning, vidare behandling eller avgiftning. Flytande farligt avfall i större volymer tas emot på vår anläggning Rödingen.

 

Avgifta kretsloppet

Att undvika att skadliga ämnen återförs till kretsloppet är en av Renovas väsentliga hållbarhetsfrågor. Både som privatpersoner och på våra arbetsplatser måste vi vara noga med att sortera det farliga avfallet separat. Nästa led i kedjan är anläggningar som Renovas, där vi ser till att avfallet tas om hand på miljömässigt bästa sätt.

Sortering av småbatterier

Farligt avfallmottagningen tar även emot och sorterar uttjänta småbatterier från hela södra Sverige. Verksamheten är unik och våra kollegor sorterar (för hand!) över 70% av hela Sveriges småbatterier, totalt nästan 10 ton per dag.

Adress och öppettider

Von Utfallsgatan 27, 415 05 Göteborg.
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 07:00-15:00  (stängt för raster 9.00-9.15 och 12.30-13.00).

Våra tjänster

Vi har speciallösningar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd för att erbjuda våra kunder en smidig hantering och hämtning av farligt avfall. 

Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Skydds- och säkerhetsföreskrifter