Jord, växtnäring och sten till försäljning

Stenmaterial i olika fack uppifrån

Jord, växtnäring och sten till försäljning

Ska du plantera, odla eller anlägga? På Marieholm och Fläskebo gör vi jordar för både privat och offentligt bruk. Nedan kan du se vilka jordar vi har till försäljning just nu. Nu erbjuder vi även växtnäringen Mäster Bengt, som är ett resultat av det matavfall och livsmedelsavfall som tidigare behandlats på Marieholm. Vi återvinner också makadam från lämpliga schaktmassor genom att materialet siktas och tvättas. På så sätt kan material återföras till samhället och mindre mängder behöver ta upp plats på deponi.

Återvunnen Makadam

Renova återvinner Makadam från lämpliga schaktmassor genom att materialet siktas och tvättas. På så sätt kan material återföras till samhället och mindre mängder behöver ta upp plats på deponi. Energiåtgången blir också lägre för materialet jämför med konventionellt material då ingen sprängning och krossning behövs.

Kundservice berättar mer

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30