Från häst och vagn till modernt miljöföretag

En historisk bild på ett fordon som hämtade sopor

Renova bildades 1998. Koncernen har sitt ursprung i två organisationer med olika uppgifter: Det kommunala Renhållningsverket i Göteborg och det regionala bolaget GRAAB. Renhållningsverket är äldst. Verksamheten där startade redan 1885.

Den växande staden behövde ta itu med sina sanitära problem och organiserade därför insamling av sopor och latrin i samhällets regi. Därför bildades Renhållningsverket i Göteborg.  

På den tiden sköttes insamlingen med hjälp av häst och vagn.Stallet fanns på Holmen, där Renovas huvudkontor ligger idag. Vi har kvar namnskyltarna från spiltorna där Denver, Blixt, Chaplin, Danton och de andra hästarna vilade ut mellan arbetspassen. Hästarna har fått ge namn åt våra mötesrum på huvudkontoret. 

Under 1920-talet började man använda bilar i liten skala. Men det skulle dröja trettio år till innan de sista fem hästarna togs ”ur bruk”.

Under senare delen av 1900-talet växte dagens avfallshantering fram, med återvinning och miljö i fokus. Källsorteringen startade med tidningspapper, glas och batterier på 80-talet, och på 90-talet infördes lagar om producentansvar som ledde till sortering och insamling av bland annat förpackningar.

Att minska transporternas miljöpåverkan och ligga i framkant med fordonsutveckling blev allt viktigare. Renhållningsverket var till exempel först i Sverige med en gasdriven sopbil 1994.

GRAAB tog hand om brännbart avfall

Den andra organisationen i Renovas historia är GRAAB – Göteborgsregionens avfallsaktiebolag. GRAAB bildades av Göteborgs kommun och kranskommunerna på 1960-talet, för att man gemensamt skulle kunna bygga en förbränningsanläggning för avfall. Under lång tid hade man lagt hushållsavfallet på tippen Brudaremossen – så uppstod dagens slalombacke – men man behövde en annan lösning.

1972 öppnade Sävenäs förbränningsanläggning, som sedan dess genomgått en hisnande utveckling till dagens miljö- och energieffektiva avfallskraftvärmeverk med fjärrvärme- och elproduktion.

 

 

Följ Renovas resa - några milstoplar från då till nu

1998 

Elva kommuner bildar Renova genom att slå ihop GRAAB och Göteborgs Stads Renhållningsverk (förutom Gaturenhållningen). Namnet Renova: ”Re” är latin för åter och ”nova” betyder ny. Den stigande solen i logotypen symboliserar växande miljömedvetande, energi och växtkraft.

1999

 • Torr rökgasrening i Sävenäs tas i drift.
 • Renova miljöcertifieras enligt ISO 14 001.

2000 

 • Marieholm komposteringsanläggning för biologiskt avfall invigs. 
 • Första naturgasdrivna kranlastväxlaren tas i bruk. 

2001

 • Fläskebodeponin börjar byggas. 

2002

 • Götatunneln byggs – Renova hämtar avfallet. 
 • Renova tar fram Sunes sopbok för femteklassare. 
 • Världens första sopbil med elhybridteknik presenteras av Renova, Volvo och Kretsloppskontoret. 

2003

 • Renovas miljöstipendium för unga forskare delas ut för första gången.
 • Deponin i Fläskebo invigs. 
 • Hela Renovas verksamhet kvalitetscertifieras. 
 • Renova börjar hämta hushållsavfall i Lerum, Partille och Härryda.

 

2004

 • Renovas kundservice vinner SM i telefon. 
 • Miljöreturen för flerbostadshus, återvinning av gips och planglas är nya produkter. 

 

2005

 • Avfallskraftvärmeverket får ny vattenrening.
 • Renovas arbetsmiljöarbete certifieras. 
 • Renova börjar samla in returpapper i samtliga ägarkommuner.
 • Hämtning av hushållsavfall på Tjörn börjar.

2006

 • Renova och Volvo Lastvagnar presenterar sopbil med Euro 5-standard. Världspremiär! 
 • Nytt system för direktkondensering av rökgaserna från Sävenäs ger mer el och fjärrvärme. 
 • Renova köper Kungälvs Transporttjänst AB. 
 • Renova sköter avfallshanteringen vid EM i friidrott.

 2007

 • Samlaren för farligt avfall introduceras. 
 • Musikfestivalen Way Out West arrangeras för första gången. Renova tar hand om avfallet och informerar besökare om källsortering. 
 • Renova köper 30 procent av aktierna i Stenungsunds Renhållning AB.

2008

 • Världens första kompletta elhybridsopbil presenteras av Renova, Norba och Volvo Lastvagnar. Bilen får transportnäringens miljöpris. 
 • Renova får uppdraget att ta emot och sortera batterier från halva Sverige. 
 • Ny svavelrening tas i drift på Sävenäs

 

2009

 • Renovas miljöskola för gymnasieelever startar.
 • Fjärde pannan i avfallskraftvärmeverket står klar.
 • Ny omlastningsstation byggs i Högsbo.

 

 

2010

 • Renova presenterar Sveriges första sopbil som drivs med biogas och rapsbränslet RME. 
 • Omlastningsstationen på Tagene är klar. 

 

2011

 • Mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall öppnar vid avfallskraftvärmeverket. 
 • Flytande biogas är drivmedlet i Renovas senaste dragbil.

2012

 • Renovas förbehandlingsanläggning för biologiskt avfall invigs på Marieholm. 
 • Renova köper hela Stenungsunds Renhållning AB. 

2013

 • För sjunde året levererar vi avfallslösningar till festivalen Way Out West. 

 

2014

 • Dotterbolaget Renova Miljö AB bildas för att verka på en konkurrensutsatt marknad. Renova AB ska arbeta med tilldelade uppdrag från ägarkommunerna.
 • Återvinningsverksamehet för företag startar på Högsbo och Skräppekärr sorteringsanläggningar..

 

2015

 • Alla Renovas 220 tunga fordon kör nu fossilfritt – 15 år före de nationella målen. 
 • Pilotanläggning för zinkåtervinning testkörs på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs med gott resultat. 

2016

 • Projekt för ökad materialåtervinning från sorteringsanläggningarna startar. 
 • Test med mobil återvinningscentral i några ägarkommuner. 
 • Kretslopp och vattennämnden beslutar att direkttilldela insamling av hushållsavfall i delar av Göteborg till Renova. 

2017

 • Renova lanserar kundportal på webben för bättre service till kunderna. 
 • Volvo och Renova visar en självkörande sopbil. 
 • Rekordmängder till Fläskebo deponi, där ny avfallscell öppnas. 
 • Eldrivna kranar börjar användas på sorteringsanläggningarna. 
 • All time high för Renovas Miljöakademi – över 5700 deltagare.  

2018

 • Världspremiär för en helt eldriven sopbil. Volvo, Renova och Göteborgs Stad samarbetar.
 • Affärsområde Tilldelningar bildas inom Renova AB. Nu finns en driftverksamhet för tilldelade uppdrag.

 

2019

 • Ny lakvattenrening på Fläskebodeponin invigs. Nu renas vattnet även från miljöfarliga PFAS-ämnen
 • Pilotgrupper inom DFA, delaktigt förbättringsarbete, kör igång. Arbetssättet ska införas på hela Renova.
 • Första omgången av Jobbspår avfall och återvinning startar. Genom detta program med utbildning och praktik kan nyanlända få jobb på Renova. 

 

2020

 • Ny lakvattenrening invigs på Tagenedeponin
 • Fossilfritt stödbränsle införs på avfallskraftvärmeverket
 • Kan makadam från spårvagnsspårens bärlager återanvändas? Renova, Trafikkontoret och Spårvägen testar i gemensamt projekt.

2021

 • Sveriges första sopbil med vätgasdrift presenteras av Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB.
 • Renovas nya behandlingsanläggning för farligt avfall tas i bruk på Marieholm.
 • Första spadtaget tas för Renovas nya verkstad i Bönkulla.

2022

 • Anläggning för zinkåtervinning med asktvätt står klar vid avfallskraftvärmeverket.
 • Renova och Göteborg Energi gör gemensam förstudie om CCS – infångning av koldioxid från rökgaser.
 • Center för massåtervinning invigs på Fläskebodeponin.

2023

 • Renova ska vara en arbetsplats för alla. I år läggs fokus inom likabehandlingsarbetet på kön, könsöverskridande identitet och HBTQI.
 • Intensiva förberedelser för start av storskalig fastighetsnära insamling av förpackningar 2024.
 • Rökgasreningen på en av avfallskraftvärmeverkets pannor uppgraderas