Deponi, sortering och mellanlagring på Tagene

Deponi, sortering och mellanlagring på Tagene

Anläggningen på Tagene rymmer många olika verksamheter: Här deponeras bland annat obrännbart och inert avfall samt asbest och förorenade massor. Slagg från Renovas avfallskraftvärmeverk sorteras för återvinning av metaller. På området mellanlagras även olika material som exempelvis brännbart avfall i balar, och här finns också en omlastningsstation för hushållsavfall.

Bort ur kretsloppet

På Tagene tar vi emot flera typer av avfall som inte går att återvinna och inte heller bränna, utan ska bort ur kretsloppet. I en nyöppnad del av deponin läggs inert avfall, det vill säga sådant avfall som inte bryts ner eller reagerar med andra ämnen som deponeras. Asbest läggs i en speciell cell, liksom jordar som innehåller frön och rötter av invasiva växtarter. Båda dessa material måste hanteras med stor försiktighet. Vi tar också emot förorenade schaktmassor.

Sortering och återvinning

På Tagene sorterar vi den slagg (bottenaska) som bildas när avfallet förbränns i vårt avfallskraftvärmeverk. Metaller sorteras ut för återvinning, och resten används som konstruktionsmaterial på deponin.

Balning för energiåtervinning

En del av området används under sommarhalvåret för balning och lagring av balar med utsorterat brännbart verksamhetsavfall. Balarna körs till vårt avfallskraftvärmeverk för energiåtervinning under vinterhalvåret, då behovet av el och värme är som störst.

Prisbelönt rening av lakvatten

2020 togs Tageneanläggningens nya reningsverk i bruk. Här renas lakvattnet i två steg för att förhindra farliga ämnen når det kommunala reningsverket. Systemet belönades och fick certifieringssystemet Revaqs första Uppströmspris

Adress och öppettider

Karlsbogårdsgatan 30, Hisings Kärra 
Se karta på Google Maps 
Måndag-fredag 06:00-16:00

Information till transportörer

Transportföretag som lämnar och hämtar avfall behöver vågkort. 

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten.