Slam- och spoltjänster

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi kontrollerar och rengör även tankar och cisterner.

Slamsugning och högtrycksspolning

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Förebyggande eller akut

Vi arbetar förebyggande med inspektion och service, dygnet runt finns beredskap för att kunna hjälpa dig med akuta uppdrag. Våra fordon har kapacitet för stora mängder flytande avfall. Det finns också specialbyggda bilar för trånga utrymmen.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av gatubrunnar.
 • Slamsugning och besiktning av pumpgropar.
 • Slamsugning av fettavskiljare.
 • Slamsugning av övrigt organiskt slam, tex från livsmedelsindustri.
 • Torrsugning av t ex sand eller säd.

Högtrycksspolning

Har avloppet proppat igen? Behöver du veta statusen på dina ledningar? Behöver ditt miljörum rengöras? Vi har den utrustning som behövs. Vi har dessutom beredskap dygnet runt för akuta uppdrag.

Vi hjälper dig med:

 • Spolning av ledningsnät, stammar och dagvattenbrunnar.
 • Inspektion med kamera i alla typer av dagvatten- och spillvattennät.
 • Akuta stopp och underhållsspolning av avlopp i fastigheter.
 • Spolning av husfasader och hängrännor.
 • Rengöring av exempelvis miljörum, garage och tvättrännor.
 • Vattenpåfyllning.

Slamsugning av farligt avfall

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av oljeavskiljare, tvättrännor och  spolgropar.
 • Återkommande kontroll eller besiktning av oljeavskiljare (1 och 5 år).
 • Slamsugning av lösningsmedel och andra flytande kemikalier.
 • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill.

Kontroll och rengöring av tankar och cisterner

Renova är ackrediterade av Swedac för cisternkontroll.

Vi hjälper dig med:

 • Installationskontroll före användning av ny tank/cistern.
 • Revisionskontroll vid flytt eler ändring av tank/cistern.
 • Återkommande kontroller (3, 6 eller 12 år).
 • Överflyttning av material från en tank/cistern till en annan.
 • Rengöring, reparation och målning.
 • Avgasning av tank/cistern.
 • Stängning av tank/cistern (innebär att vi tar bort den eller fyller den med sand).

Information om sekretess 

Enligt de krav som gäller för vår ackreditering där vi utför  kontroller,  ska vi informera våra kunder i samband med beställning eller beställningsbekräftelse om att all information behandlas med sekretess.

Om vi upptäcker felaktigheter vid cisternkontroller kan vi vara skyldiga att anmäla detta till MSB. I samband med att vi skickar in efterfrågad information kommer kunden att få meddelande om vilken information vi skickar in till MSB.

Tillsynsmyndighet har också rätt att ta del av resultatet från utförda kontroller vilket dokumenteras i Kontrollrapporter. Tillsynsmyndigheten kan också deltaga vid kontrollen.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30, samt lördag- söndag - och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kundservice berättar mer

Renova Miljös kundservice svarar gärna på frågor om din avfallshantering.

Kontakta kundservice
kundservice@renova.se

Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

 

Kontakta kundservice
Farligt avfall

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30