För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Slam- och spoltjänster

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi kontrollerar och rengör även tankar och cisterner.

Slamsugning och högtrycksspolning

Renova Miljö hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Förebyggande eller akut

Vi arbetar förebyggande med inspektion och service, dygnet runt finns beredskap för att kunna hjälpa dig med akuta uppdrag. Våra fordon har kapacitet för stora mängder flytande avfall. Det finns också specialbyggda bilar för trånga utrymmen.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av gatubrunnar.
 • Slamsugning och besiktning av pumpgropar.
 • Slamsugning av fettavskiljare.
 • Slamsugning av övrigt organiskt slam, tex från livsmedelsindustri.
 • Torrsugning av t ex sand eller säd.

Högtrycksspolning

Har avloppet proppat igen? Behöver du veta statusen på dina ledningar? Behöver ditt miljörum rengöras? Vi har den utrustning som behövs. Vi har dessutom beredskap dygnet runt för akuta uppdrag.

Vi hjälper dig med:

 • Spolning av ledningsnät, stammar och dagvattenbrunnar.
 • Inspektion med kamera i alla typer av dagvatten- och spillvattennät.
 • Akuta stopp och underhållsspolning av avlopp i fastigheter.
 • Spolning av husfasader och hängrännor.
 • Rengöring av exempelvis miljörum, garage och tvättrännor.
 • Vattenpåfyllning.

Slamsugning av farligt avfall

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av oljeavskiljare, tvättrännor och  spolgropar.
 • Återkommande besiktning av oljeavskiljare (1 och 5 år).
 • Slamsugning av lösningsmedel och andra flytande kemikalier.
 • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill.

Kontroll och rengöring av tankar och cisterner

Renova är ackrediterade av Swedac för cisternkontroll.

Vi hjälper dig med:

 • Kontroll vid installation och revision samt återkommande kontroller.
 • Överflyttning av material från en tank/cistern till en annan.
 • Rengöring, reparation och målning.
 • Avgasning av tank/cistern.
 • Demontering av tankar.
Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30, samt lördag- söndag - och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kundservice berättar mer


Renova Miljös kundservice svarar gärna på frågor om din avfallshantering

E-post: kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice farligt avfall

E-post: kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30

Fler kontaktuppgifter