För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Beställ vågkort för företag

Om ditt företag lämnar avfall eller återvinningsmaterial till Renovas anläggningar kan du använda dig av vågkort för att registrera hur mycket avfall du lämnat. Behandlingsavgiften faktureras sedan företaget.

Här gäller vågkortet:

 • Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
 • Fläskebo deponi
 • Tagene deponi
 • Sorteringanläggningarna i Högsbo, Kläpp, Skräpekärr och Munkegärde
 • Omlastningsstationerna i Högsbo, Kläpp, Munkegärde, Lerum och Mölndal

Kortet gäller också på vår behandlingsanläggning för biologiskt avfall och våra återvinningscentraler för företagare. 

Läs mer om Renovas anläggningar

Från och med 1 januari 2019 tar vi ut en avgift på 200 kr/vågkort.
Tänk på att vågkortet är en värdehandling!

Det är viktigt att det avfall du lämnar till våra anläggningar är rätt sorterat på bästa miljömässiga sätt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsguide.

Återvinning för företagare

Som företagare kan du använda ditt vågkort på våra företags-ÅVC:er som finns i Högsbo och på Skräppekärr i Göteborg. Läs mer på sidan ÅVC för företag.

Vågkortet gäller inte på ÅVC för hushåll

Din kommun (för Göteborg Kretslopp och vatten) administrerar ÅVC-kort och bestämmer regler för vad företag eventuellt får lämna på återvinningscentralerna.

Avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas och som ska deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering innan det lämnas till Renovas anläggningar. 

Frågor om nytt vågkort

För närvarande ligger vårt digitala anmälningsformulär för vågkort nere.

Kontakta kundservice via e-post kundservice@renova.se eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07:00-16:30.

Du kan också ansöka om vågkort genom att ladda ner, skriva ut, fylla i och skicka ansökan per post till oss. Ladda ner blankett (pdf) för ansökan om vågkort.

Frågor om befintligt vågkort

Vår försäljningsavdelning för återvinning hjälper dig med frågor som rör ditt vågkort. Du når oss via e-post atervinning.support@renova.se eller telefon 031-61 84 76.

25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd

Så använder du ditt vågkort

För att avlämningen på anläggningarna ska fungera smidigt är det viktigt att chauffören vet hur vågkortet ska användas.

Vid invägning

 1. Kör upp fordonet på vågen
 2. Dra kortet i kortläsaren
 3. Följ instruktionerna som visas på terminalen:
  Du blir ombedd att ange materialkod, se sorteringsanvisning (PDF). Om ditt företag valt att du ska ange mottagarkod eller göra en notering i fritext ställs frågor om dessa.

Ett fåtal avfallsslag/material kan inte vägas in på det sätt som anges ovan. Om du inte hittar materialet i sorteringsanvisningen, eller har andra frågor kring in- eller utvägning på anläggningen, kontakta vågpersonalen via anrop vid vågen.

Vid utvägning

 1. Kör upp fordonet på vågen
 2. Dra kortet i kortläsaren
 3. Tryck "KLAR". Du får då en kvittens

Har du glömt vågkortet?

Vår personal på anläggningen hjälper dig med en tillfällig lösning. En administrativ avgift tas ut för detta.

Ändra vågkortsuppgifter

Kortet är en värdehandling. Om ditt företag t ex byter namn eller organisationsnummer måste du anmäla detta till Renova. Kontakta oss även för t ex ändring av mottagarkod, kontaktperson, adressändring eller notering från förare.

Avtalsvillkor för vågkort (pdf)

Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!