Beställ vågkort för företag

Om ditt företag lämnar avfall eller återvinningsmaterial till Renovas anläggningar kan du använda dig av vågkort för att registrera hur mycket avfall du lämnat. Behandlingsavgiften faktureras sedan företaget.

Byt vågkort

Under hösten 2022 kommer Renova Miljö att uppgradera vägningssystemet vid samtliga anläggningar. I samband med den nya systemuppgraderingen måste samtliga vågkort bytas. Efter uppdateringen kommer de gamla vågkorten inte att fungera och därför är det viktigt att du byter till nya vågkort snarast möjligt. Behöver de nya korten märkas med någon information eller text gör ni det själva.

Så här får du ett nytt kort:

 • För dig som redan har vågkort, ta med dina gamla kort och byt mot nya i receptionen på Sävenäs von Utfallsgatan 29.
 • Har du inget vågkort sedan tidigare? Ansök om vågkort längre ner på sidan. 

Har du frågor kan du maila atervinning.support@renova.se eller ringa 031-618476.

Här gäller vågkortet:

 • Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
 • Fläskebo deponi
 • Tagene deponi
 • Sorteringanläggningarna i Högsbo, Kläpp, Skräpekärr och Munkegärde
 • Omlastningsstationerna i Högsbo, Kläpp, Munkegärde, Lerum och Mölndal

Kortet gäller också på vår behandlingsanläggning för biologiskt avfall och våra återvinningscentraler för företagare. Läs mer om Renovas anläggningar.

Från och med 1 januari 2019 tar vi ut en avgift på 200 kr/vågkort. Tänk på att vågkortet är en värdehandling!

Det är viktigt att det avfall du lämnar till våra anläggningar är rätt sorterat på bästa miljömässiga sätt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsguide.

Återvinning för företagare

Som företagare kan du använda ditt vågkort på våra företags-ÅVC:er som finns i Högsbo och på Skräppekärr i Göteborg. Läs mer på sidan ÅVC för företag.

Vågkortet gäller inte på ÅVC för hushåll

Din kommun (för Göteborg Kretslopp och vatten) administrerar ÅVC-kort och bestämmer regler för vad företag eventuellt får lämna på återvinningscentralerna.

Avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas och som ska deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering innan det lämnas till Renovas anläggningar. 

Beställ ditt vågkort
Så använder du ditt vågkort

För att avlämningen på anläggningarna ska fungera smidigt är det viktigt att chauffören vet hur vågkortet ska användas.

Vid invägning

 1. Kör upp fordonet på vågen
 2. Dra kortet i kortläsaren
 3. Följ instruktionerna som visas på terminalen:
  Du blir ombedd att ange materialkod, se Sorteringsanvisning (PDF). Om ditt företag valt att du ska ange mottagarkod eller göra en notering i fritext ställs frågor om dessa.

Ett fåtal avfallsslag/material kan inte vägas in på det sätt som anges ovan. Om du inte hittar materialet i sorteringsanvisningen, eller har andra frågor kring in- eller utvägning på anläggningen, kontakta vågpersonalen via anrop vid vågen.

Vid utvägning

 1. Kör upp fordonet på vågen
 2. Dra kortet i kortläsaren
 3. Tryck "KLAR". Du får då en kvittens


Har du glömt vågkortet?

Vår personal på anläggningen hjälper dig med en tillfällig lösning. En administrativ avgift tas ut för detta.

Ändra vågkortsuppgifter

Kortet är en värdehandling. Om ditt företag t ex byter namn eller organisationsnummer måste du anmäla detta till Renova. Kontakta oss även för t ex ändring av mottagarkod, kontaktperson, adressändring eller notering från förare.

Avtalsvillkor vågkort (PDF)

Kundservice hjälper dig

Renova Miljös kundservice hjälper dig gärna med frågor kring vågkort.

För frågor om nytt vågkort

Kontakta kundservice
kundservice@renova.se

Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

 

För frågor om befintligt vågkort

Kontakta försäljningsavdelningen
för återvinning 
atervinning.support@
renova.se
Telefon: 031-61 84 76