Förbehandlingsanläggning Rödingen

Förbehandlingsanläggning Rödingen

Anläggningen Rödingen på Marieholm i Göteborg har flera funktioner. Här finns en förbehandlingsanläggning för olika typer av farligt avfall, en balningsanläggning för återvinningsmaterial ex. wellpapp, mottagning för elektronikavfall samt omlastning av avfall från vår byggplatsservice.

Farligt avfall

Olika typer av farligt avfall i större volymer tas om hand i vår förbehandlingsanläggning på Rödingen. Här blandas till exempel färgavfall, oljeslam, förorenat vatten eller rester från vattenrening med olika absorbenter. Det kan vara trasor med oljespill, träflis eller något annat material som suger upp vätskan. Därefter transporteras avfallet till Renovas avfallskraftvärmeverk för energiåtervinning.

 

Mottagning av el- och elektronikavfall

Vi tar också emot el-och elektronikavfall på vår anläggning Rödingen. Avfallet registreras och lastas om för att skickas vidare till vår samarbetspartner för fortsatt behandling och återvinning.

 

Wellpapp för återvinning

På Rödingen sorteras och balas återvinningsmaterial till exempel wellpapp för att sedan kunna materialåtervinnas hos någon av våra samarbetspartners. Lär dig mer om wellpapp tillsammans med Peter Ringh!

Adress och öppettider

Marieholmsgatan 96, 415 02 Göteborg
Se på karta på Google Maps.

Invägning sker via vågen på Skräppekärr grannfastighet till Rödingen.
Farligt avfall och elektronik: Måndag-fredag 07.30-12.30, 13.00-15.00
Balningsanläggning: Måndag-fredag 06.00-16.30

Information till transportörer

Transportföretag som lämnar och hämtar avfall behöver vågkort. 

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten.