Att lämna anbud

Renovakoncernen visar alla våra aktuella upphandlingar i systemet Kommers. Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden.

Så här går en anbudsprocess till hos oss: 

Förfrågningsunderlag

Våra upphandlare tar tillsammans med våra medarbetare fram ett förfrågningsunderlag som ska vara så detaljerat som möjligt och följa de grundläggande EU-principerna för upphandling av varor och tjänster.

Annonsering/anbudstid

Renovakoncernen visar aktuella upphandlingar på www.kommersannons.se/elite

För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri. Under anbudstiden råder det sekretess.

Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. Du bevakar själv vilka upphandlingar vi har på gång. 

När anbudstiden har gått ut

Efter att anbudstiden gått ut öppnas alla anbud upp och sedan följer en utvärderingsprocess som kan ta mer eller mindre tid i anspråk. Alla anbud som lämnas in utvärderas och jämföras med andra anbud.

Renovakoncernen väljer sedan att skriva avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan innebära det anbud som har lägst pris eller som bäst uppfyller Renovas önskemål, även om det anbudet har ett högre pris.

I förfrågningsunderlaget för respektive upphandling framgår hur vi kommer att välja leverantör. Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig som lämnat anbud eller någon annan. Vi får bland annat inte lov att berätta hur många och vilka som har lämnat anbud eller lämna ut uppgifter som står i de andra företagens anbud.

Tilldelningsbeslut

När utvärderingen har visat vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen skickar vi ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går till alla som har lämnat anbud, det vill säga både till företaget som fick avtalet och de som inte fick det.

I och med att vi skickar ut tilldelningsbeslutet bryts sekretessen och alla uppgifter blir offentliga. Ett företag kan överklaga beslutet om man inte är nöjd med förfrågningsunderlaget, tilldelningsbeslutet eller upphandlingsbeslutet.

Avtal

Därefter skriver vi ett avtal. Renovakoncernen har många olika avtal för de varor och tjänster som vi köper in. Ibland kan ett avtal gälla en specifik tjänst eller vara och ibland kan avtal gälla flera tjänster eller varor som vi behöver under flera år.

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster du som leverantör ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, till exempel angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut. Under hela avtalstiden följer vi upp att kraven och avtalsvillkoren följs.

Renovas allmänna inköpsvillkor för tjänster

Renovas allmänna inköpsvillkor för varor.pdf

Uppföljning

Vi säkerställer att vi får det som är upphandlat och att allt har gått som det ska.