Språklyft – en lyckad kompetensutvecklingsinsats

I Renovas uppförandekod förklaras vikten av att medarbetare kan förstå och prata svenska i arbetet. Dels för att skapa inkludering och dels för att kunna följa säkerhetsföreskrifter i arbetet. Projektet är en satsning för medarbetare som behöver utveckla förmågan att förstå, tala, skriva och läsa svenska och är en del av Renovas kompetensutvecklingsstrategi.

Målet med projekt Språklyft är att medarbetarna ska nå upp till de krav som tagits fram och dokumenterats i en språkprofil för respektive befattning. Språklyft har inte bara varit ett lyft för de medarbetare som varit en del av programmet utan för hela Renova. 

Under våren beviljades vi ytterligare 2,8 miljoner kronor ur KFS-företagens Trygghetsfond. Bidraget innebär att satsningen kan fortsätta i minst fyra år till. Läs mer i pressmeddelandet.

Det är fantastiskt att se våra medarbetares kompetens komma till sin rätt och få ökat självförtroende. Språket är en nyckel för att vi ska kunna få del av våra medarbetares fulla kompetens.

– säger Sofia Westergaard, HR-specialist