Sortering för återvinning

Sortering för återvinning

På våra sorteringsanläggningar sorterar vi ut material för återvinning ur blandat, grovt brännbart och obrännbart avfall från våra verksamhetskunder. Genom att göra det bidrar till att spara på jordens resurser!

Sortering för återvinning

På våra sorteringsanläggningar sorterar vi ut material för återvinning ur grovt brännbart, obrännbart och blandat avfall från våra verksamhetskunder.  Genom att öka andelen som återvinns spar vi på samhällets resurser.

På Högsbo, Skräppekärr och Munkegärde har vi också återvinningscentraler för företag. Högsbo och Skräppekärr är våra anläggningar i Göteborg. Munkegärde ligger i Kungälv, och Kläpp i Stenungsund. Alla fyra fungerar som sorterings- och mellanlagringsnav.

Skrot, stenmaterial och trä av olika slag är exempel på material som vi med hjälp av våra maskiner sorterar ut här. Gips, glas, hårdplast och däck och andra källsorterade återvinningsmaterial transporteras hit för mellanlagring.

Det brännbara avfall som blir kvar efter sorteringen på anläggningarna krossas och transporteras till Renovas avfallskraftvärmeverk för att energiåtervinnas till värme och el. De obrännbara resterna deponeras. Vissa typer av utsorterat trä flisas på anläggningarna för att bli energirikt bränsle till värmeverk.

Omlastningsstationer

På anläggningarna i Högsbo, Munkegärde och Kläpp finns även omlastningsstationer för hushållsavfall. Omlastningsstationer för avfall är en nyckelkomponent för att främja miljövänlig avfallshantering. De minskar transportavstånden, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.

Adress och öppettider

Högsbo

A Odhners gata 25, 421 30 Västra Frölunda 
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 06:00-16:30

Kläpp

Kläpp 101, Ödsmål, Stenungsund
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 07:00-16:00 

Munkegärde

Energivägen 7, 442 42 Kungälv
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 07:00-16:00

Skräppekärr 

Marieholmsgatan 98, 415 02 Göteborg
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 06:00-16:30

Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Högsbo
Skydds- och säkerhetsföreskrifter Högsbo
Försäkran Högsbo 
Översiktskarta Högsbo

Kläpp
Skydds- och säkerhetsföreskrifter Kläpp
Försäkran Kläpp
Översiktskarta Kläpp

Munkegärde
Skydds- och säkerhetsföreskrifter Munkegärde
Försäkran Munkegärde
Översiktskarta Munkegärde

Rödingen
Skydds- och säkerhetsföreskrifter Rödingen
Översiktskarta Rödingen

Skräppekärr
Skydds- och säkerhetsföreskrifter Skräppekärr
Försäkran Skräppekärr
Översiktskarta Skräppekärr

Information till transportörer

Transportföretag som lämnar och hämtar avfall behöver vågkort. 

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten.