Biologisk behandling i Marieholm

Biologisk behandling i Marieholm

På Renovas anläggning Marieholm tar vi emot biologiskt avfall för förbehandling eller kompostering. Syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att sluta kretsloppet.

Mat- och livsmedelsavfall blir råvara

Till vår förbehandlingsanläggning på Marieholm kommer matavfall från hushåll och livsmedelsavfall från industrier, verksamheter och butiker. Avfallet sönderdelas, blandas, pressas och silas till en pumpbar, trögflytande massa så kallad slurry. Slurryn transporteras sedan vidare till olika rötningsanläggningar för att förädlas till biogas och biogödsel. Det som inte är rötbart skiljs bort i förbehandlingsanläggningen och går till energiåtervinning på vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.

Trädgårdsavfall blir näringsrika jordar

På Marieholm tar vi även emot trädgårdsavfall från återvinningscentraler, bostadsrättsföreningar, kommunala aktörer och privata trädgårdsentreprenörer. Avfallet krossas och komposteras och blir till näringsrikt jordförbättringsmedel. Av detta tillverkas olika jordblandningar som vi säljer till företag och privatpersoner. 

Ingen plast i matavfallet

Allt för ofta innehåller matavfallet som kommer till Marieholm plast. Det kan till exempel komma ifrån felsorterade plastföremål, plastpåsar och förpackningar, inplastade matvaror eller skyddspåsar runt matavfallet.

Plasten ställer till med stora problem i anläggningen men även i biogödseln som riskerar att inte bli godkänd för odling. Dessutom minskar andelen slurry. Något som helt hade kunnat förhindrats om avfallet sorterats bättre i tidigare led. Tillsammans kan vi bli bättre, ingen plast i matavfallet!

Lär dig mer tillsammans med matkoma

Adam och Anton som driver Youtubekanalen Matkoma var på besök på vår behandlingsanläggning för biologiskt avfall i Marieholm.

Adress och öppettider

Marieholmsgatan 144, 415 02 Göteborg
Se karta på Google Maps
Måndag-fredag 07:00-16:00

Information till transportörer

Transportföretag som lämnar och hämtar avfall behöver vågkort. 

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. 

Miljöutbildningar

Vi utbildningar er i miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar kan ni öka kompetensen och förståelsen för viktiga miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv.

Lär dig mer om vår anläggning Rödingen

 

Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Skydds- och säkerhetsföreskrifter
Försäkran