Ledning och styrelse

Koncernens strategiska ledning 

Anders Åström –  Vd
Anna Johansson – Ekonomichef
Christer Lundgren – Affärsområdeschef Återvinning, Renova Miljö
Elna Hansson – HR-chef
Kajsa Lager –  Affärsområdeschef Tilldelningar, Renova AB
Krister Näsström – IT-chef
Marlene Hedendahl – Hållbarhetschef
Mimmi Lagergren – Kommunikationschef
Tony Carlsson –  Affärsområdeschef Logistik, Renova Miljö 

Renovas styrelse

Renova är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail till info@renova.se

Ordinare ledamöter

Klas Forsberg (MP) Göteborg – Ordförande
Pernilla Stafsén (S) Göteborg – 1:e vice ordförande
Magnus Palmlöf (M) Göteborg – 2:e vice ordförande
Cecilia Elb (C) Göteborg
Cristina Boccia (KD) Göteborg
Olle Adolfsson (S) Lerum
Bernt Lundborg (S) Kungälv
Per Malm (M) Mölndal
Isabelle Asadian Strandman (S) Partille

Suppleanter

Erik Järvelä (V) Göteborg 
Hannah Björnehag (M) Göteborg
Cajsa Ottesjö (V) Göteborg
Robert Mattsson (C) Tjörn
Oskar Sköld (S) Härryda
Eva Wallin (KD), Öckerö
Wouter Fortgens (M) Stenungsund
Erik Liljeberg  (M) Ale

Personalrepresentanter i styrelsen

Kim Jörgensen – Transportarbetareförbundet
Morgan Forsmark – Vision
Lia Detterfelt – Saco
Camilla Svensson - Ledarna
Alexander Rosenlund – SEKO