Tillstånd och certifikat

Solnedgång vid ett fält vid en stuga

Renova har  ett certifierat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Nedan hittar du våra certifikat samt våra tillstånd för transporter och anläggningar.

Certifikat miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Renova AB, med dotterbolaget Renova Miljö AB har tilldelats certifikat nummer 14503911. Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. 
Certifikat miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Hållbarhetscertifiering Fair Transport

Renova Miljö AB
Certifikat Fair Transport

Transporttillstånd

Renova AB
Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Renova Miljö AB
Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall

Tillstånd för  Renovas anläggningar

Tilllstånd för Sävenas avfallskraftvärmeverk
Tillstånd_för mellanlagring av farligt avfall på Sävenas.pdf
Tillstånd_för Fläskebo deponi 
Tillstånd för_Högsbo sorteringsanläggning
Tillstånd för_Kläpp kretsloppsanläggning
Tillstånd_för Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall
Tillstånd för Munkegärde sorteringanläggning 
Tillstånd för Rödingen avfallsanläggning
Tillstånd_för Skräppekarr sorteringanläggning
Tillstånd för Tagene avfallsanläggning