Sorteringsguide för verksamhetsavfall

Sorteringsguide för verksamhetsavfall

Renova Miljö hämtar alla typer av avfall och tar hand om det på bästa miljömässiga sätt. Här hittar du de vanligaste avfallstyperna och återvinningsmaterialen. Läs om hur du ska sortera och vad som händer med materialet.

  

Asbest
Blandat avfall - till sortering
Brännbart - fint och grovt
Behandlat trä
El- och elektronikavfall
Farligt avfall
Frukt och grönt
Förorenade jordar och schaktmassor
Gips
Glasförpackningar
Hårdplast
Impregnerat trä
Invasiva växter
Isolering - ren
Kontorspapper
Kyl och frys
Livsmedelsavfall
Ljuskällor
Metallförpackningar
Metallskrot
Mjukplast
Obehandlat trä
Obrännbart
Pappersförpackningar
Planglas
Plastförpackningar
Returpapper (tidningar)
Ris
Riskavfall
Sekretess – känsligt material
Stenmaterial
Trädgårdsavfall
Wellpapp
Vitvaror

Kundservice berättar mer

Kontakta oss om du har frågor kring din avfallshantering

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice Farligt avfall

Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30

Sorteringsguiden som PDF