När du ska fakturera Renova eller Renova Miljö

Var noga med att fakturera rätt bolag. Om du är tveksam - kontakta beställaren i Renovakoncernen.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Renova AB och Renova Miljö AB tar emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket
och Svefaktura. Vill ni skicka fakturor elektroniskt men inte har den systemlösning som krävs kan ni använda Pagero Web Portal, se nedan.

E-faktura via PEPPOL

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket, våra PEPPOL-ID är
Renova AB                                             0007:5561083337
Renova Miljö AB                                    0007:5569460321

E-faktura i formatet Svefaktura via en fakturaväxel

Vår tjänsteleverantör är Pagero och vi tar emot fakturor till våra GLN-nummer:
Renova AB                                             7365561083378
Renova Miljö AB                                    7365569460324

Tänk på att om ni redan har en routing mot Renova AB eller Renova Miljö så behöver den styras om till Pagero.

E-faktura genom att själv registrera fakturan i Pagero Web Portal

Vi erbjuder alla våra leverantörer kostnadsfri tillgång till e-fakturalösning i Pagero Web Portal. https://www.pageroonline.com/. Fyll i er företagsinformation. Efter det kan ni registrera era fakturor som sedan går direkt till Renova AB eller Renova Miljö AB.

Under en övergångsperiod kommer ni att kunna skicka fakturor i de gamla formaten, vi önskar dock att ni övergår till att skicka e-fakturor senast före årsskiftet 2022/2023. Observera våra nya fakturaadresser nedan.

PDF-faktura via e-post

PDF-faktura via e-post skickas till någon av e-postadresserna nedan. OBS! Både faktura och eventuella bilagor ska vara med i samma PDF-fil.

Renova AB    invoice.5561083337@kollektor.no 
Renova Miljö AB  invoice.5569460321@kollektor.no

 • Accepterade filformat är PDF.
 • Inga bilder eller filer i annat format får förekomma bifogade eller infogade i e-postmeddelandet.
 • Reklam eller annan information kan inte bifogas med fakturorna.

Pappersfaktura via post

Leverantörsfaktura på papper samt eventuella bilagor skickas till någon av postadresserna nedan.

Faktureringsadresser:

Renova AB

Renova Miljö AB

PG 1728
737 84 Fagersta

PG 1729
737 84 Fagersta

Organisationsnummer:
Renova AB: 556108-3337
Renova Miljö AB: 556946-0321

Faktureringsvillkor

Renova AB och Renova Miljö AB tillämpar 30 dagars betaltid från fakturadatum om inget annat avtalats.

Krav på fakturareferens

Fakturor till Renova AB och Renova Miljö AB ska alltid innehålla en referens, denna är obligatorisk. Referensen ska bestå av endast fyra siffror, ingen text. Har du inte denna referens, kontakta beställaren för att få den.

Eftersom Renova AB och Renova Miljö AB hanterar stora mängder leverantörsfakturor kommer de fakturor som inte innehåller den information som specificerats nedan eller är feladresserade att returneras. Dröjsmålsräntor på grund av att nedanstående uppgifter saknas eller på grund av att fakturor är feladresserade accepteras inte.

Uppgifter på fakturan

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Leverantörens momsreg.nummer
 • Totalt momsbelopp
 • Totalbelopp
 • Valuta
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • OCR
 • Fakturatyp (debet/kreditfaktura)
 • Referens, (Endast 4 siffror, kontakta beställaren för att få denna uppgift om den saknas på beställningen)
 • Specifikation per rad vad fakturan avser
 • Eventuella bilagor
 • Inköpsordernummer (om detta angivits i beställningen)

Vi scannar våra fakturor och för att undvika att de blir svårlästa uppskattar vi att texten är klar och tydlig och att fakturapappret inte har bakgrundsbilder.

Frågor

Har du som leverantör frågor rörande fakturering är du välkommen att kontakta vår leverantörsreskontra som du når via 031-61 80 00 eller leverantorsreskontran@renova.se.