Samarbeten och sponsring

Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med miljömässigt engagemang och socialt ansvarstagande stärker vi samarbetspartners och bidrar till en hållbar region. Vi samarbetar med organisationer och föreningar som delar våra värderingar som utgår ifrån mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Vi tar också ansvar för en hållbar framtid genom att satsa på innovationer och forskning i samarbete med akademi och näringsliv. Vi samarbetar långsiktigt med våra samarbetspartners och har inte möjlighet att ta emot nya förfrågningar under 2023. Vi går igenom och utvärderar våra samarbeten i januari varje år.

Aktuella samarbeten

 • Renovas miljöstipendium
  Renova donerar 100 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet. Stipendiet har delats ut varje år sedan 2003. 

 • Faktum
  Vid premunirerar på Faktum och sedan flera år tillbacka stödjer vi tidningen genom att annonsera i julnumret. 

 • Göteborg Hockey Club
  GHC är en förening som delar Renovas värderingar och tar ett stort socialt ansvar i Angered norr om Göteborg. Klubben fokuserar på tjej- och damhockey men välkomnar även killar. De har elitlag i SDHL, utvecklingslag, ungdomsverksamhet, hockeyskola, kälkhockey (parahockey för funktionsvarierade) och rekreationshockey. Det kostar ingenting att vara medlem och all utrustning finns att låna.

 • Göteborgsvarvet
  Renova Miljö samarbetar med Göteborgsvarvet och bidrar till ett hållbart evenemang genom att ta hand om allt återvinningsmaterial och avfall. Vi erbjuder kärl och containrar för att säkerställa ett hållbart evenemang för både aktiva och publik i Göteborg.

 • Renova Röjet
  Tillsammans med Städa Sverige gör vi en insats för miljön i vår region. Att stärka det lokala föreningslivet och engagera våra medarbetare ser vi som en bonus.

 • Way out West
  Renova Miljö samarbetar med Luger för att utveckla återvinning och avfallshantering före, under och efter evenemanget. Way out West har mottagit ett flertal priser för sitt miljöarbete.