Miljöutbildningar för företag

Miljöutbildningar

Välkommen till Renovas Miljöutbildningar för företag

Hos oss kan du och ditt företag utbilda er i miljöfrågor och tillsammans bli bättre på hållbarhet. Diplomeringsarbetet utgår från Svensk Miljöbas miljöledningssystem och är anpassad för små och medelstora företag.

Ta steget mot en grönare framtid

Gör det här året till ert miljöår! Vi erbjuder tre olika miljöutbildningar där du och ditt företag får värdefull kunskap om de viktigaste miljöfrågorna idag. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar ökar du och dina medarbetare kompetensen och förståelsen för viktiga miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv. Vi erbjuder utbildning på plats hos oss på von Utfallsgatan 29 i Göteborg, ute hos er eller digitalt. En bonus om vi håller utbildningen hos oss är att det ingår en rundvandring i någon av våra anläggningar, något som brukar vara mycket uppskattat. Boka din utbildning idag genom att mejla miljoutbildningar@renova.se

Miljöpedagog undervisar framför illustratio

1. Grundläggande miljöutbildning

Med en grundläggande miljöutbildning får du och ditt företag kunskap om de viktigaste miljöfrågorna just nu och er roll i relation till dem. Utbildning uppfyller kriterierna för en grundkurs enligt Miljödiplomering (Svensk Miljöbas miljöledningssystem). Innehållet anpassas till viss del efter er verksamhet!

Innehåll 

 • Planetens gränser: Kretslopp, naturresurser, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck och klimatförändringar
 • Avfallshantering och avfallsminimering: Då, nu och i framtiden
 • Samhällets miljöarbete: Miljölagstiftning, miljömål och miljömärkningar
 • Miljöledningssystem: miljöcertifiering och miljödiplomering Svensk miljöbas

Vid utbildning på plats hos oss ingår en rundvandring på Sävenäs avfallskraftvärmeverk samt sorteringsanläggningen för farligt avfall.

 • Tidsåtgång 3-4 timmar
 • Kursintyg utfärdas
 • Max 30 deltagare per utbildningstillfälle

Tillval: Rundtur på Renovas anläggningar

Fördjupa din miljöutbildning med en guidad busstur till Renovas anläggningar för att öka förståelse för vad som händer när avfallet tas om hand av oss. Besöket tar en heldag, vi bjuder på lunch och transport. 

Miljörum med orangea kärl

2. Miljösmart återvinning

Vad är avfall? Hur sorteras det på bästa sätt? Och framförallt, hur kan vi förebygga avfall? Tillsammans går vi igenom vad det finns för olika slags avfall, hur de bör sorteras och vad som händer med avfallet efter att det blivit hämtat. 

Utbildningen ger dig och dina medarbetare ökad förståelse för hur vi bäst hanterar vårt avfall och därmed öka motivationen att sortera ännu flitigare. Vidare ger utbildningen inspiration att, både privat och som verksamhet, lyfta blicken och på sikt minimera uppkomsten av avfall - vilket trotsallt är det mest miljösmarta!

Innehåll

 • Avfallshantering historiskt i Sverige
 • Vad avfall är och hur vi bör sortera det
 • Vad som händer med avfallet efter sortering
 • Hur vi kan minska och förebygga avfall

Vid utbildning på plats hos oss ingår en rundvandring på Sävenäs avfallskraftvärmeverk samt sorteringsanläggningen för farligt avfall.

 • Tidsåtgång 2-3 timmar
 • Kursintyg utfärdas
 • Max 30 deltagare per utbildningstillfälle

Tjej läser på farligt avfallbehållare

3. Farligt avfall

Hur hanteras farligt avfall på ett säkert och miljöriktigt sätt? Vi går igenom vad farligt avfall är, hur det ska hanteras och var det tar vägen i avfallskedjan. Vi går också igenom samspelet mellan avfallslämnare, transportör och mottagare samt de olika roller och ansvar som finns i organisationen.

Innehåll

 • Vad klassas som farligt avfall
 • Exempel på kemikalier och konsekvenser vid felaktig hantering
 • Hantering av kemiska ämnen och farligt avfall
 • Ordning och reda
 • Samspel avfallslämnare och transportör
 • Roller och ansvar i organisationen.


 • Tidsåtgång 2 timmar
 • Kursintyg utfärdas
 • Max 30 deltagare per utbildningstillfälle

Öppna utbildningar 2023

Tillgängliga platser för enskilda individer eller mindre företag som önskar fördjupa sina kunskaper.  Utblidningen genomförs tillsammans med andra deltagare som har bokat samma tillfälle.

Grundläggande miljöutbildning

Farligt avfall & Miljösmart återvinning 

Tidsåtgång
4 timmar
Kommande datum
Torsdag 23 november, 8:00-12:00
Plats
Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg
Tidsåtgång
2-3 timmar
Kommande datum
Maila din intresseanmälan till miljoutbildningar@renova.se.
Plats
Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg


Boka utbildning

Alla våra utbildningar bokas via miljoutbildningar@renova.se