Miljöutbildningar för företag

Miljöutbildningar

För företag

Vi erbjuder olika miljöutbildningar där du och ditt företag får värdefull kunskap i ert fortsatta miljöarbete. Vill ni vässa er inom farligt avfall och kemikaliehantering, få bättre koll på sortering av avfall eller bredda ert kunnande kring miljö generellt? 

Läs mer nedan för att se vilken utbildning som passar just er verksamhet!

 

Miljöpedagog undervisar framför illustratio

1. Grundläggande miljöutbildning

Aldrig tidigare har någon annan art på jorden omsatt råvaror på det sätt vi gör idag. Det utsätter planeten för stora prövningar och det är vi människor som i slutändan drabbas, oavsett var vi bor. Genom vår mest omfattande utbildning ökar du och dina medarbetare kunskaperna inom hållbarhet, ett viktigt steg för att kunna vara med och göra skillnad. 

Utbildningen uppfyller kriterierna för en grundkurs enligt Miljödiplomering (Svensk Miljöbas miljöledningssystem).

För kunder hos Renova kan vi plocka fram statistik från vår kundportal och använda under delar av utbildningen.

Exempel på vad utbildningen innehåller

 • Ekosystemtjänster och planetära gränser; förutsättningar för människors liv på jorden
 • Vilka miljömässiga utmaningar vi står inför
 • Miljö- och hållbarhetsmål; globala, nationella, regionala och lokala
 • Direktiv, lagar och förordningar; inom EU och Sverige
 • Struktur för företagets egna miljöarbete
 • Smartare avfallshantering för minskad miljöpåverkan - med utgångspunkt i avfallstrappan
 • Vad händer med avfallet hos Renova och våra samarbetspartners

Vid utbildning på plats hos oss ingår en rundvandring på Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Tillval: Rundtur till ett urval av Renovas anläggningar

Fördjupa din miljöutbildning med en guidad tur till Renovas anläggningar. Det ökar förståelsen för vad som händer när avfallet tas om hand av oss. 

Miljörum med orangea kärl

2. Miljösmart återvinning

Sopor och avfall är något som berör. I vår vardag uppmanas vi att sortera vårt skräp. Till vilken nytta, allt blandas väl ändå i slutändan? Så var det kanske för 70 år sedan. Idag ser det dock mycket annorlunda ut. Tillsammans djupdyker vi i avfallets värld, en värld som för många är dold. Genom en smartare hantering av avfall kan vi tillsammans spara på jordens ändliga resurser!

För kunder hos Renova kan vi plocka fram statistik från vår kundportal och använda som utgångspunkt i utbildningen. 

Exempel på vad utbildningen innehåller

 • Ökade avfallsmängder -  en global jätteutmaning
 • Avfallstrappan, en guide från linjärt till cirkulärt
 • Lagar och förordningar för ökad sortering och återvinning
 • Praktisk sortering; hur sorteras avfall på smartaste sätt?
 • Genomgång av fördelarna, både ekonomiskt och miljömässigt, med att sortera avfall
 • Vad som händer med avfallet efter hämtning; hos Renova och våra samarbetspartners

Vid utbildning på plats hos oss ingår en rundvandring på Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Tjej läser på farligt avfallbehållare

3. Farligt avfall och kemikaliehantering

Farligt avfall och kemikalier kan vid fel hantering leda till allvarliga skador på både människors hälsa och vår gemensamma miljö. Det är något som går att förebygga med rätt kunskaper. Vi anpassar i så stor utsträckning det går utbildningen efter just era behov.

Exempel på vad vi kan inkludera i utbildningen

 • Lagar och förordningar som styr hanteringen av avfall, farligt avfall och farligt gods
 • Avfallsproducentens ansvar; klassifikation, märkning, emballage, förvaring, dokumentation och registrering. 
 • Checklista för säker och lagenlig hantering
 • Hur spill av kemikalier kan förebyggas och hanteras
 • Behandling av farligt avfall efter hämtning

Vid utbildning på plats hos oss ingår en rundvandring i vår anläggning för mottagning och sortering av farligt avfall.

Öppna utbildningar 2024

Tillgängliga platser för enskilda individer eller mindre företag som önskar fördjupa sina kunskaper.  Utbildningen genomförs tillsammans med andra deltagare som har bokat samma tillfälle.

Grundläggande miljöutbildning

Farligt avfall & Miljösmart återvinning 

Tidsåtgång
4 timmar
Kommande datum
Tisdag 23 april, 8:00-12:00. 
Plats
Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg
Tidsåtgång
2-3 timmar
Kommande datum
Maila din intresseanmälan till miljoutbildningar@renova.se.
Plats
Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg


Boka utbildning

Alla våra utbildningar bokas via miljoutbildningar@renova.se