Leveransadresser

Här finns leveransandresser till Renovas och Renova Miljös anläggningar samt till de återvinningscentraler vi driver åt våra ägarkommuner.

Avfallskraftvärmeverk

Sävenäs avfallskraftvärmeverk: von utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg. Se på karta i Google maps

Kontor och driftenheter

Deponier

Behandling biologiskt avfall

Farligt avfall och elektronik

Utveckling

Verkstäder

Återvinningscentraler

Sortering och omlastning