Jobbspår

Med hjälp av Jobbspår Avfall och återvinning har långtidsarbetslösa nyanlända fått utbildning och praktik, och sedan chans till jobb som miljöarbetare på Renova. Hittills har ett 15-tal deltagare fått fast anställning efter utbildningen och ytterligare ett antal har haft sommarjobb.

Jobbspåret är ett samarbete mellan Renova, arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad. Första omgången startade 2019, och sedan dess har ytterligare tre omgångar med 15-20 deltagare genomförts.

Deltagarna har under ett års tid fått utbildning för C-körkort och YKB (yrkeskompetensbevis). De har också pluggat yrkessvenska och haft betald praktik på Renova. Arbetsgivarorganisationen Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt verktyg för validering har använts för att säkra deltagarnas kompetens.

Sökande  till Jobbspår avfall och återvinning skulle vara inskriven vid arbetsförmedlingen, ha svenskt B-körkort och vara klara med svenska nivå C i SFI-utbildning.

- För oss är Jobbspåret ett sätt att säkra framtida kompetensbehov samtidigt som vi bidrar till integration och sysselsättning i regionen

– säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova

Lokala jobbspår

Renovas arbete med lokalt jobbspår har fallit så väl ut att arbetsgivarorganisationen Sobona har dokumenterat arbetet för att sprida konceptet till fler arbetsgivare.