Fastighet

Fastighet

Återvinning för fastighetsägare

Mindre mängder avfall, smartare källsortering och fräscha miljörum till kontor, fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vi tar hand om helheten, ser till att allt funkar och ger dig en enklare vardag.

Vi tvättar dina kärl

Vi byter ut dina kärl mot rena eller tvättar dem på plats hos dig med hjälp av vår kärltvättbil.

Egna anläggninar

I våra egna anläggningar säkerställer vi att återvinningsmaterial och avfall tas hand om på rätt sätt. 

Porträtt på fastighetsskötareHållbar avfallshantering i din fastighet

Renova Miljö utvecklar hållbara avfallslösningar för cirka 1600 fastighetsägare i Västsverige. Vi har specialutbildade säljare för fastighetsbranschen. 

Tillsammans med dig utvecklar vi avfallshanteringen i fastigheten. Vi hjälper till med planering och utformning av miljörum och återvinningssystem. 

För oss är det viktigt att minimera avfallsvolymerna och kostnaderna och maximera återvinningen. Givetvis är Renova Miljö certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Ladda ner broschyr med vårt fastighetserbjudande

Sköt allt på ett ställe i kundportalen

I Renova Miljös kundportal får du full koll på avfallet. Du kan se och hantera hämtningar dygnet runt, beställa produkter, tjänster och vågkort, samt ta ut statistik. Nu mobilanpassad!

Batterier

Batterier sorteras manuellt på vår anläggning för farligt avfall. Därefter transporteras de vidare för behandling. Renova Miljö tar hand om cirka 60 miljoner batterier varje år och det finns cirka 15 000 olika versioner på marknaden.

Metallförpackningar

Metallerna sorteras och smälts ner till råvara för nya metallprodukter. När aluminium återvinns sparas 95 procent av energin, jämfört med vad det går åt att framställa ny. Stål kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinning av stål sparar 75 procent energi jämfört med att göra nytt stål.

Glas

Glas används som råvara för nytt glas eller som råvara till isoleringsmaterial. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst.

Kontorspapper

Kontorspapper körs till pappersbruk och blir råvara för nya pappersprodukter. För varje återvinningscykel blir pappersfibern kortare vilket gör att den i snitt kan återvinnas 5-7 gånger. Metallklamrar tas bort med hjälp av magneter och metallåtervinns.

Elektronik

Visst elektronikavfall demonteras hos oss. Farligt avfall plockas bort och hanteras separat. Metaller återvinns. Plast och trädelar bränns och kommer till nytta som el- och värmeenergi. 

Pappersförpackningar

Massa- och papperstillverkning av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.

Plastförpackningar

Återvunnen plast används som råvara för nya plastprodukter. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo, jämfört med tillverkning av ny plast. Plast som används till andra produkter kan ha en annan sammansättning och innehåll än plast till förpackningar, och FTI:s återvinning är anpassad just för förpackningsplast.

Tidningar

Tidningar återvinns till tidnings- hushålls- eller toalettpapper. 

Person från Renova Miljö och från Poseidon pratar i miljörumMed Renova Miljöservice ökar sorteringen hos Poseidon

I ett rent och väl arrangerat miljörum blir det enklare att sortera rätt. Det är vad förvaltare Per Olsson hos Poseidon i Angered tror på. Sedan många år tillbaka lägger fastighetsbolaget Poseidon mycket fokus på återvinning och att få fungerade miljörum i deras områden. Med Renova Miljös Miljöservice som hjälp.

Flera gånger per vecka besöker miljöservicetekniker Stefan Winhter Poseidons miljörum runt om i Angered och Lövgärdet. Stefan har arbetat på Renovakoncernen i 38 år, tidigare körde han sopbil och nu jobbar han med Miljöservice.

Jag har koll på sorteringen. Det innebär att sortera bort det som inte ska vara här, som till exempel möbler. Jag ser också till att det finns rätt antal kärl och ger råd i hur man kan utveckla och förbättra miljörummet.

– Stefan Winhter, miljöservicetekniker, Renova Miljö

Per lyfter vikten av engagemang, att ha en bra relation och dialog och kommunicera problem och lösningar.

”Det fungerar jättebra. Vi träffar Stefan en gång i månaden tillsammans med våra miljövärdar. Då går vi igenom hur läget ser ut och vad vi kan förbättra”, säger Per.

I ett miljörum finns det mesta samlat, kärl för olika avfall. Brännbart och matavfallet har Kretslopp och vatten i Göteborgs stad hand om. Medan återvinningsmaterial som glasflaskor, förpackningar, elektronik och ljuskällor tas hand om av Renova Miljö.

En rad med kärl i orange i miljörum

”Det är bra att ha allt på ett ställe. Vi har också specifika miljörum för grövre avfall som till exempel möbler”, säger Per.

Många åtgärder görs för att få till bra miljörum. Ett externt bolag städar rummen en gång i veckan och de storstädas fyra gånger per år. Två gånger om året tvättar Renova Miljö också alla kärlen.

På helgerna har också vissa hyresgäster tagit på sig att ha en extra koll på att miljörummen ser bra ut, mot en reducerad hyra. ”Det handlar ju också om att hjälpa Poseidon att hålla ner kostnaderna. Om det är stökigt och sorteras fel i miljörummen blir det också dyrare för dem att skicka avfallet vidare, då det inte kan tas han om på rätt sätt”, säger Stefan. Det har hänt mycket inom avfallshantering de senaste åren, Per som har jobbat i många år på Poseidon minns hur det var tidigare.

”Förr var det mycket att allt går i en och samma binge och det var mycket felsortering och stök. Nu när vi sorterar och fokuserar på våra miljörum tas avfallet bättre om hand. När vi ses på våra avstämningsmöten är det mer petitesser som vi går igenom, för i det stora hela fungerar det bra”, säger Per.

Stefan planerar in sin vecka så att han är på plats i miljörummet innan det ska tömmas.

”Det viktigt med tajming, allt är den del i en kedja i ett kretslopp, om man inte kan tömma miljörummet, om det står saker i vägen så töms det inte den veckan. Det innebär en kostnad för Poseidon och att miljörummet inte går att använda. Det blir inte så trevligt för hyresgästerna”, säger Stefan.

På väg in i sin bil för att åka till sitt nästa miljörum går Stefan förbi en kvinna med en skällande hund, han tar sig tid att hälsa. För det är ju ändå för dem som Miljöservice finns, att få ett välfungerande miljörum till dem som bor i området.