Klimat och miljö ständigt i fokus

Person i orange jacka står framför avfallskraftvärmeverket

De stora utsläppen av växthusgaser är en av vår tids stora utmaningar. Avfallshantering innebär alltid någon form av påverkan på klimat och miljö. Renova arbetar aktivt med åtgärder på både lång och kort sikt för att minska utsläppen av växthusgaser och för att minimera övrig miljöpåverkan från avfallet och vår egen verksamhet.

Några exempel på vårt arbete:

  • Genom rådgivning och utbildning ökar vi kundernas kunskap om avfallets klimat- och miljöpåverkan, och vad vi tillsammans kan göra för att minska den.
  • I kundportalen kan våra kunder se det egna avfallets klimatpåverkan – ett bra underlag för egna miljöbeslut.
  • På våra anläggningar sorterar vi ut mer allt material för återvinning, förbättrar reningen och använder maskiner med eldrift
  • Vi ser till att farliga ämnen tas ur kretsloppet, genom till exempel förbränning eller deponering.