Så sparar vi på jordens ändliga resurser

Med rätt behandling av avfallet kan vi återvinna fler material och mer energi och spara på jordens ändliga resurser. På Renova sorterar vi ut allt från sten och metaller till plast och fönsterglas, vi tillverkar jordar för anläggning av vägar och rabatter och vi återvinner zink från rökgasreningen på avfallkraftvärmeverket.

Med rätt behandling av avfallet kan vi återvinna fler material och mer energi och spara på jordens ändliga resurser. På Renova sorterar vi ut allt från sten och metaller till plast och fönsterglas, vi tillverkar jordar för anläggning av vägar och rabatter och vi återvinner zink från rökgasreningen på avfallkraftvärmeverket.