En mikroterminal för transport av avfall, gods och paket

En mikroterminal för transport av avfall, gods och paket

Lindholmsleveransen är en mikroterminal där vi erbjuder hämtning av återvinningsmaterial och avfallshantering. Vi ser också till att ni har ett snyggt och välstädat miljörum samtidigt som vi sköter post- och godstransporter inom området. Som kund behöver du inte tänka på någonting, vi ser till att allt fungerar.

Genom Lindholmsleveransen erbjuder vi:

  • Samlastad återvinnings- och avfallshantering. En transport, flera fraktioner.
  • Vi väger allt avfall på terminalen, och lämnar statistik över dina återvinning- och avfallsvolymer.
  • Vi sköter post- och godstransporter till ditt kontor. 
  • Flexibel servicehantering i form av skötsel av miljörum, hämtning av skrymmande avfall och anpassning till dina behov. 
  • Vi finns på plats hos dig.

Lindholmsleveransen medför stora vinster för dig och miljön på Lindholmen:

  • Minskad trafikbelastning och ökad trafiksäkerhet. 
  • Minskad bullernivå.
  • Minskade emissioner av utsläpp.
  • En attraktivare närmiljö.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om just Lindholmsleveransen, eller är du nyfiken på hur en liknande lösning skulle kunna fungera hos just dig?

Kontakta Mattias Carlberg
mattias.carlberg@renova.se
031-61 87 27 

En del av DenCity

Lindholmsleveransen är en mikroterminal för transport av avfall, gods och paket i området Campus Lindholmen på Norra Älvstranden. Terminalen startades 2008 för att minska de tunga transporterna i området och ingår i projektet DenCity. Lindholmsleveransen drivs sedan januari 2020 av Renova Miljö på uppdrag av Älvstranden utveckling.

"Lindholmsleveransen har stor potential. Vi kanske också kan använda terminalen på nya sätt så småningom. Återbruk och second hand, vem vet?"

- Louise Larsson, Älvstranden Utveckling

Läs mer om DenCity