Massåtervinningscenter

På Renova är vi fast beslutna att driva förändringen mot en mer hållbar framtid. Ett tydligt exempel på vårt åtagande är vår användning och främjande av återvunnen makadam. Genom att omvandla tidigare bortkastade resurser till värdefulla tillgångar tar vi steg mot att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Makadam, den krossade stenen som utgör grunden för många infrastrukturprojekt, spelar en betydande roll i vår samhällsutveckling. Att maximera dess livslängd och minska behovet av jungfruligt bergmaterial är en strategi som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Traditionellt sett har makadam och asfalt, när de har slitits eller behövt bytas ut, deponerats eller använts som konstruktionsmaterial. Detta har medfört negativa konsekvenser för vår miljö och resursanvändning. Men nu ser vi en möjlighet att förändra detta mönster. Genom att återvinna kan vi uppnå flera viktiga mål:

Minimera deponering

Genom att återanvända materiala minskar vi behovet av deponering och minimerar därmed vår miljöpåverkan.

Bevara Naturresurser

Att återanvända makadam minskar efterfrågan på jungfruligt bergmaterial. Detta sparar värdefulla naturresurser och minskar gruvdriftens påverkan på miljön.

Cirkulär Ekonomi

Genom att integrera återvunnen makadam i infrastrukturprojekt främjar vi en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi strävar efter att hålla resurserna i omlopp och minimera avfall.

Läs mer om tjänsten

Du kan hämta själv i bulk med lastbil eller mindre mängder med släpkärra.