Bygg

 

Avfallslösningar för byggprojektet 

God planering är A och O för en smidig avfallshantering. Vi hjälper dig att ta fram en kostnadseffektiv och hållbar lösning som täcker allt från start till mål, från gips till farligt avfall.

Tre byggarbetare vid byggarbetsplats

Hållbar avfallshantering anpassad till just ditt projekt

Vi tar hand om byggavfall från Västsverige. Med Renova Miljö får du en kvalitetssäkrad och hållbar avfallshantering som möter de höga krav som ställs på byggarbetsplatser. Vi är certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Tillsammans med en av våra specialutbildade säljare för bygg- och rivbranschen planerar vi och dimensionerar utrymmen, antal containrar och fraktioner. Sedan erbjuder vi de resurser som krävs för en smidig och flexibel avfallshantering under projektets alla stadier.

Vi hämtar på tider som passar din verksamhet och tar hand om alla typer av avfall. Tömningar eller extra behållare beställer du enkelt via vår webb eller hos vår kundsupport. Hos oss kan du välja från ett stort utbud av containrar och annan utrustning.

Ladda ner en broschyr om vårt erbjudande för byggprojekt

Deponier i närområdet

På våra deponier har vi tillstånd att ta emot olika typer av schaktmassor och avfall som inte kan återvinnas. Vi har även möjlighet att förvara schaktmassor tillfälligt, i väntan på provtagning och karakterisering.

Avfallslösningar för byggprojektet 

God planering är A och O för en smidig avfallshantering. Vi hjälper dig att ta fram en kostnadseffektiv och hållbar lösning som täcker allt från start till mål, från gips till farligt avfall.

Detta händer med avfallet

Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart, tryggt och säkert sätt. Detta händer efter att vi har hämtat avfallet hos er. Få mer information i sorteringsguiden

Grovt brännbart avfall

Grovt brännbart avfall är spill av papper, trä, plast, textil, gummi med inslag av större föremål med maxvikt 500 kg per styck. Detta sorteras på våra sorteringsanläggningar. Återvinningsbart material plockas ur och blir råvara till nya produkter. Resten krossas och körs till avfallskraftvärmeverket. 

Metallskrot

Metaller sorteras och återvinns. De smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Eftersom utvinning av ny metall – t ex aluminium – är mycket energikrävande, är det mycket fördelaktigt ur klimatsynpunkt att återvinna metallskrotet. 

Gips

Gips kan återvinnas och användas för nyproduktion av gips. Den kan också användas för stabilisering av jord, slam och muddermassor. Gips ska sorteras ut, och framför allt inte blandas med brännbart material eftersom svavel från gipset frigörs vid förbränning.

Behandlat trä

Behandlat trä körs till sorteringsanläggning där det krossas till flis. Metaller t.ex. spikar sorteras ut med hjälp av magneter och återvinns. Träfliset går sedan till pappersbruk eller biokraftvärmeverk som genom förbränning producerar processånga som t.ex. används vid tillverkning av nytt papper.

Förorenade jordar och schaktmassor

På Renovas anläggning i Fläskebo tar vi emot förorenade massor som läggs i celler på deponin för säker förvaring. Schaktmassor används om utfyllnad och till vägbyggen på anläggningen. 

Omålat trä

Utsorterat trä körs till någon av Renovas sorteringsanläggningar. Där krossas och flisas det, för att sedan användas som bränsle i pappers- och massaindustrin eller i värmeverk som eldas med flis.

Återvinning i fokus på svanenmärkt byggprojekt

Alla Veidekkes nya egenproducerade bostadsprojekt är svanenmärkta vilket kräver genomtänkt återvinning. 

Återvinning i fokus på svanenmärkt byggprojekt

Alla Veidekkes nya egenproducerade bostadsprojekt är svanenmärkta vilket kräver genomtänkt återvinning. 

Det är många pusselbitar som ska passa i ett bostadsprojekt – speciellt när det ska Svanenmärkas. Svanenmärkta är alla Veidekkes nya egenproducerade bostadsprojekt. Renova Miljö har hand om avfallshanteringen på Veidekkes senaste byggprojekt, Flatås park i Högsbo, Göteborg. Här krävs det lite mer av avfall- och återvinningssystemet.

På en byggarbetsplats händer det alltid något. En leverans kommer in, en kranbil lyfter byggmaterial och olika leverantörer och hantverkare ska göra sitt. Mitt i allt detta står det containrar från Renova Miljö uppradade. Här slängs överblivna material som trä, gips, skrot och mineraliska massor. Farligt avfall som överbliven målarfärg och aerosoler läggs i ett låst farligt avfall-skåp.

Ett Svanenmärkt byggprojekt kräver smarta återvinningslösningar. Man sorterar mer på plats för att skilja ut fraktionerna, det är sedan statistiken på mängderna, på vad som händer med avfallet och hur det återvinns, som ger poäng enligt märkningen. Ju mer fokus som läggs på återvinningen desto fler poäng kan man ta. Veidekke får statistik skickad till sig från Renova Miljö för att ha chans att ta poäng. Hittills har Veidekke lämnat in cirka 116 ton avfall delat på 11 olika fraktioner.

När projektet planerades arbetades det fram en avfallsplan för återvinningen och Key Account Managern Jonas Sandin kom med råd kring vad som är bra att satsa på och hur man skulle kunna ta hand om avfallet. 

Jag är väldigt nöjd med Renova Miljö och deras kundsupport. Det fungerar jättebra. Om vi behöver ändra något, som att begära en extra tömning, kontaktar jag bara Renova Miljö och får hjälp direkt.

– Lars-Olof Zackrisson, arbetsledare Flatås park, Veidekke

Sara Johansson som är ansvarig för Svanenmärkningen på Flatås park berättar om alla delar det krävs att man har koll på. Man får till exempel inte använda vilket byggmaterial som helst och man fokuserar extra på isolering och energieffektivisering i allt från ventilation till vitvaror. 

I maj nästa år flyttar de sista hyresgästerna in i 140 svanenmärkta lägenheter. Men än pågår bygget för fullt och containrarna fylls på. 

”Det är viktigt att sortera rätt, sköter vi oss så fungerar det bra”, avslutar Lars-Olof.

När det gäller avfallet ska vi sortera ut och återvinna så mycket som möjligt. Varje container märks tydligt för att sorteringen ska gå smidigt.

– Sara Johansson, ansvarig Svanenmärkning, Flatås park, Veidekke