Vi skyddar dina personuppgifter

Tre personer sitter i en orange soffa

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Det är viktigt för oss på Renova att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du registrerar dig för att använda våra tjänster. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud genom Göteborgs Stad som granskar att dessa regler följs.

Beställda tjänster och registrerade kunder

För att kunna tillhandahålla de tjänster du beställt måste Renova behandla dina personuppgifter. De tjänster som omfattas av den här informationen är:

  • Renovas kundportal
  • Beställning av container, storsäck eller vågkort
  • Göra en grundläggande karaktärisering av avfall för deponi
  • Kontaktformulär
  • Utbildningar
  • Insamling av återvinningsförpackningar på uppdrag av våra ägarkommuner

Vi behandlar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna ha ett avtal med dig. För det mesta räcker det med namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Ibland behöver vi ett organisationsnummer och om du har en enskild firma så är det i så fall detsamma som ditt personnummer.  Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. För utbildningar gäller det att dina uppgifter sparas i 1 år efter genomförd utbildning. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@renova.se 

Sociala medier

Tänk på att när du använder sociala medier för att komma i kontakt med Renova, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Kontakt

Om du har frågor som rör hur Renova behandlar dina personuppgifter, mejla oss på: info@renova.se

Om du har frågor kring vilka rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning, kontakta Renovas dataskyddsombud vid dataskyddsenheten i Göteborgs Stad: DSO@intraservice.goteborg.se