Uppförandekod leverantörer

För Renova är det viktigt att våra leverantörer följer vår uppförandekod.

Renovas uppförandekod för leverantörer beskriver de värderingar och de krav vi ställer på alla vi samarbetar med. Uppförandekoden grundar sig på vårt uppdrag, att leverera samhällsnytta till våra kunder och ägare. Den fungerar som en utgångspunkt och är vägledande för hur vi förväntar oss att våra leverantörer ska agera i samverkan med oss. 

Uppförandekoden för leverantörer

Renova´s code of conduct for suppliers