Ladda ner trycksaker

Här hittar du bland annat årsredovisning för Renova och Renova Miljö, hållbarhetsredovisning och sorteringsguider.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer om samhällsnyttan vi gör för att skapa en hållbar region nu och i framtiden.

Hållbarhetsredovisningen 2023

framsidan på hållbarhetsredovisnigen

Årsredovisning

Årsredovisning för Renova & Renova Miljö.

Årsredovisning Renova AB 2023

Årsredovisning Renova Miljö AB 2023

Framsidan årsredovisning

Om Renova

Kort presentation av Renova på fyra sidor.

Det här är Renova 

This is Renova

Här blir avfall till värme och el

Lär dig mer om Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Här blir avfall till el och värme

Where waste becomes heat and electricity

 

Rena Fakta

Detaljerad information om avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

Rena fakta
Clean facts

Branschfoldrar

Våra produkter och tjänster för kunder inom Bygg och riv.

Branschfolder Bygg och riv

Våra produkter och tjänster för industrikunder. 

Branschfolder Industri

Våra produkter och tjänster för fastighetskunder.

Branschfolder Fastighet

Information om vår utrustning.

Kärl, containrar och annan utrustning

Sorteringsguider

Renovas uppförandekod

 Vår uppförandekod - en kortversion.

Renovas uppförandekod - kort

Renova code of conduct - short

Vår uppförandekod - hela versionen.

Renovas uppförandekod