Miljöutbildningar för skolor och kommunala verksamheter

På Miljöskola Avfall riktar vi fokus på konsumtionens baksida. Vi diskuterar och problematiserar avfall; då, nu och i framtiden. Hur kan vi hantera våra ändliga resurser klokare? Tillsammans med våra tio ägarkommuner erbjuder Renova flera olika besök till våra anläggningar, helt kostnadsfritt. Läs mer och boka ditt besök längre ner på sidan!

I dagsläget erbjuder vi fyra olika upplägg på våra besök

Från linjärt till cirkulärt!

Målgrupp: Årskurs 8-9, gymnasium, YH, folkhögskola, SFI nivå D och kommunala verksamheter
Max antal per bokning: 33 stycken
Tidsåtgång: 2 timmar
Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29

Visste du att enbart 3,4 % av allt vi konsumerar i Sverige cirkuleras i form av återvinning eller återbruk? Snacka om utmanande! Och viktigt. För att leva inom planetens gränser och närma oss de globala målen behöver denna andel öka. Och det helst redan nu!

Hur kan vi gå från linjärt till cirkulärt? Med avfall i fokus närmar vi oss frågan ur olika intressanta perspektiv. Besöket består både av föreläsning och rundtur på Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Båda delarna brukar vara uppskattade av våra besökare!

Vi försöker anpassa innehållet efter målgruppen så skriv gärna ett utförligt syfte med besöket i samband med bokningen!

Sortera, fundera och minimera!

Målgrupp: Främst SFI (alla nivåer), särskola och kommunala verksamheter
Max antal per bokning: 20 stycken
Tidsåtgång: 2 timmar
Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29

Visste du att hälften av alla plastförpackningar slängs i de vanliga soporna? Det gör att vi förlorar möjligheten att återvinna plasten och bidrar dessutom till utsläpp av växthusgaser när vi energiåtervinner den. Osmart! 

Utifrån hushållsavfall jobbar vi praktiskt med sortering. Vilka vinster finns det med att faktiskt sortera? Och vad händer med avfallet när det väl sorterats?

I samband med besöket tar vi en rundtur inne på Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Tempo och språknivå anpassas så gott vi kan efter målgruppen och dess syfte med besöket!

Matsvin(n), slurry och bakteriefisar!

Målgrupp: Årskurs 4-9 (I Göteborgs Stad från årskurs 7) och kommunala bostadsbolag
Max antal per bokning: 30 stycken
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar
Plats: Matavfallsanläggningen, Marieholmsgatan 144

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras i världen blir det vi kallar matsvinn? Mat som vi kunnat äta oss mätta på. Dumt, här kan vi tillsammans bli mycket bättre!

Av det som inte går att äta upp, det vill säga matrester i form av skal och ben, kan vi dock göra bra grejer. För cirka hundra år sedan matade vi svin med matavfallet och idag lever många i tron att vi eldar eller komposterar matavfall, men sedan 2012 gör vi varken eller. Idag blir matavfall slurry. Hur det går till och vad som händer med slurryn kommer vi prata mer om!

För kommunala bostadsbolag erbjuder vi en förlängd version (+ en halvtimme) av denna bokning med extra fokus på trädgårdsavfall. Ange önskemål om den förlängda versionen i samband med bokningen!

Alla vinner när vi återvinner!

Målgrupp: Årskurs 4-6 ( ej tillgänglig Göteborgs Stad )
Max antal per bokning: 25 stycken
Tidsåtgång: 1,5 timme
Plats: Er närmsta återvinningscentral, efter överenskommelse

Det som är för stort eller farligt att lämna på en återvinningstation eller i de vanliga soporna kan vi lämna på en återvinningscentral.

Vad ska hamna var på en återvinnigscentral och vad händer med avfallet sen? Vi jobbar praktiskt med olika typer av avfall som kan uppkomma hemma. Vi funderar också på vilket av avfallet vi hade kunnat undvika över huvud taget för att nå högsta steget på avfallstrappan, vår guide som vi kommer berätta mer om!

Besöket bygger mycket på de lokala förutsättningarna på er närmsta återvinningscentral. 

Observera att det här besökt inte bokas via kalendern utan direkt via mail till miljoutbildningar@renova.se. 

Boka via kalendern

Välj bland de lediga tider som finns i kalendern till höger. Klicka först på dag och välj sedan tid. Fyll i bokningsformuläret som öppnas under kalender, klicka på skicka. En bokningsbekräftelse kommer mejlas till dig efter bokningen.

Hittar du ingen tid som passar, önskar justera tiden något eller vill du hellre att vi kommer till er?

Hör av dig till miljoutbildningar@renova.se

Bokningsformulär

Bolag och förvaltningar

För kommunala bolag och förvaltningar i Renovas ägarkommuner finns också möjlighet att  boka en gratis miljöutbildning. Antingen på plats hos oss i Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs eller ute hos er i er verksamhet. Ni är välkomna att boka via kalendern alternativt genom att kontaka oss på miljoutbildningar@renova.se.

En mer omfattande utbildning?

Om ni önskar en mer omfattande utbildning som är längre än två timmar eller önskar annat innehåll mejla miljoutbildningar@renova.se.