Miljöutbildningar för skolor och kommunala verksamheter

gröna västar som tittar in i elden

Renova erbjuder skolor och kommunala verksamheter gratis miljöutbildningar på flera av våra anläggningar. Besöken bokas via en kalender längre ner på sidan.

 

Vi erbjuder följande utbildningar

Från linjärt till cirkulärt!

Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29
Tidsåtgång: 2 timmar
Åldersgräns: 15 år
Max antal per bokning: 33 stycken


Visste du att så lite som 44 procent av allt hushållsavfall i Sverige cirkuleras? Resten hanteras linjärt genom energiåtervinning, där avfallet omvandlas till el och fjärrvärme.

För att leva inom planetens gränser och närma oss de globala målen behöver mängden restavfall, den del av soporna som energiåtervinns, minska.

Målet inom EU är att minst 55 procent ska cirkuleras redan år 2025. För att nå dit krävs flera saker, bland annat;

  • Ökad källsortering
  • Ökat fokus på design för återvinning

Vi utgår från individens möjligheter att påverka ovanstående som konsument och medborgare. 

Under utbildningen ingår självklart en rundvandring inne på anläggningen.

Sortera mera!

Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29
Tidsåtgång: 2 timmar
Åldersgräns: 15 år
Max antal per bokning: 33 stycken


Visste du att hälften av alla plastförpackningar slängs i de vanliga soporna? Det gör att vi förlorar chansen att återvinna plasten. Återvinning är något som vi och miljön tjänar på!

Hur sorterar vi skräp på bästa sätt? Vilka vinster finns det med att sortera? Och vad händer med avfallet när det väl sorterats? 

Tyngdpunkten under utbildningen bygger på praktisk sortering av skräp. 

Självklart ingår en rundvandring inne på anläggningen.

Matavfall blir biogas och gödsel!

Plats: Biologisk behandlingsanläggning, Marieholmsgatan 144
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar
Målgrupp: Årskurs 4-9 (I Göteborgs Stad från årskurs 7) och kommunala bostadsbolag
Max antal per bokning: 25 stycken


Visste du att 20 bananskal räcker för att en stadsbuss som drivs av biogas ska kunna köra 200 meter? Eller att en påse matavfall ger näring som räcker för att odla vete till 20 kanelbullar? Förutsättningen är att matavfallet hamnat i rätt soptunna!

På vår anläggning i Marieholm mixas matavfallet till något vi kallar slurry. Slurryn kan sen både rötas till biogas och spridas som gödsel på åkrar. Det är en smart och cirkulär hantering! 

Tyvärr hamnar en del matavfall i de vanliga soporna. Då blir det ingen biogas eller gödsel. Hur kan vi få fler att göra rätt?

Under utbildningen ingår självklart en rundvandring på anläggningen.

(För kommunala bostadsbolag kan innehållet utökas med trädgårdsavfall, något som också hanteras på Marieholm.)

Boka via kalendern

Du bokar på följande sätt:

  • Klicka på en ledig tid i kalendern.
  • Fyll i bokningsformuläret som öppnas under kalendern. 
  • Klicka på Skicka.

När du bokat kommer en bekräftelse skickas till den mail du skrev.

I bokningsbekräftelsen finns viktig information att läsa igenom inför utbildningen!

Vill du hellre att vi kommer ut till er eller genomför utbildningen digitalt? Maila oss på miljoutbildningar@renova.se 

Bokningsformulär