Ett hållbart arbetsliv med 80/90/100

Med modellen 80/90/100 får Renovas medarbetare som närmar sig pension möjlighet att gå ner i arbetstid.

Ett av syftena är att medarbetarna ska hålla hela arbetslivet och även efter. Det blir en mjukare övergång till pensioneringen och kompetensöverföringen kan ske under en längre period. 

Utvärderingen som gjordes efter införandet av 80/ 90/100 visar på ett gott utfall. Medarbetarna uppger att de valde 80/90/100 för att spara på kroppen och få mer tid till återhämtning och fritid. De uppger att de nu har förutsättningar att jobba vidare till när de själva önskar gå i pension. Samtliga medarbetare upplever att deras hälsa och välmående har påverkats positivt. Möjligheten har verkligen levt upp till deras förväntningar.  

Även chefer och kollegor runtomkring är nöjda. Ingen av cheferna i utvärderingen uppger att arbetsgruppen har påverkats negativt till följd av att ha en kollega som arbetar enligt 80/90/100. En chef uppger att två medarbetare har skjutit på sin pension tack vare den här möjligheten. Vi kan genom den behålla medarbetare med lång erfarenhet längre.  

80/90/100 innebär att medarbetaren arbetar 80% av nuvarande sysselsättningsgrad, får 90% av nuvarande lön och får 100% avsättning för tjänstepension. 

– Genom att erbjuda 80/90/100 till anställda vill vi bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv och bättre hälsa genom att ge möjlighet att orka arbeta till önskad pensionsålder. Modellen är också viktig för vår kompetensförsörjning

– Säger Elna Hansson, HR-chef.