För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Lämna avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas förvaras på ett säkert sätt på våra två deponier - Tagene eller Fläskebo. Här nedan kan du göra en digital GK-ansökan för bland annat asbest, schaktmassor, förorenade jordar och avfall från villaträdgårdar.

Renova Miljö hjälper till med att:

  • Göra en grundläggande karakterisering av avfall.
  • Hämta och transportera avfall till deponi.
  • Behandla avfall på mottagningsanläggningar. 

För privatpersoner finns information under respektive kommun här

Gör en GK-ansökan 

Här nedan gör du en digital ansökan om grundläggande karakterisering samt att du kan beställa transport av avfall till deponi. 

För närvarande har vi problem med våra digtala formulär.

Fyll i någon av formulären nedan och skicka till: tekniskt.saljstod@renova.se  

Om du har några frågor kontakta gärna vår kundservice

Vilken ansökan ska du välja? 

Ansökan för övrigt avfall fungerar för alla material som ska gå till deponi. För att underlätta har vi gjort separata ansökningsformulär för asbest, avfall från villaträdgårdar samt oklassade schaktmassor. 

Asbest

Material som innehåller asbest. Gäller för både företag och privatpersoner.

Grundläggande karakterisering av asbest till deponi (pdf)

Oklassade schaktmassor

Material som snabbt måste bort från platsen. Det kan mellanlagras en kortare tid på Fläskebo i väntan på analys.

Grundläggande karakterisering av oklassade schaktmassor (pdf)

Avfall från villaträdgårdar

Empelvis grus, sten och jord. 

Grundläggande karakterisering av avfall från villaträdgård för privatpersoner (pdf)

Övrigt avfall

Gäller för de flesta avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av övrigt avfall till deponi (pdf)

Kompletterande information

För många  avfallsslag behöver den grundläggande karakteriseringen kompletteras med information i form av t e x analyser, miljöteknisk markundersökning eller säkerhetsdatablad.
Läs mer i bladet  Mottagningskriterier för avfall till deponi/anläggningsändamål (pdf)

Vad är grundläggande karakterisering (GK)?

En grundläggande karakterisering beskriver bl a avfallets egenskaper och ursprung.

Avfallsproducenten är skyldig att ta fram en grundläggande karakterisering, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10§).

Renova är i sin roll som avfallsmottagare förpliktigad att utföra avfallskontroller på varje enskild transport till deponi. Kontrollen görs både vid våghuset och vid tipplatsen.

Till grund för avfallskontrollen ligger den sk grundläggande karakteriseringen.

Om avfallet inte stämmer överens med den grundläggande karakteriseringen är Renova enligt lagstiftningen tvungen att avvisa kunden från anläggningen.

25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd

Kundservice svarar på dina frågor

 

E-post: kundservice@renova.se 
Telefon: 031-61 85 30
Öppettider vardagar: 07:00-16:30