Lämna avfall till deponi

Lämna avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas förvaras på ett säkert sätt på våra två deponier - Tagene eller Fläskebo. För allt avfall som ska deponeras måste en grundläggande karakterisering (GK) göras.

Renova Miljö hjälper dig med:

Gör en grundläggande karakterisering (GK)

Avfallsproducenten är skyldig att göra en grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. En grundläggande karakterisering beskriver bl a avfallets egenskaper och ursprung.

Nedan finns formulär för grundläggande karakterisering. I samband med den kan du också, om så önskas, beställa transport av avfall till deponi.
Efter att Renova granskat den grundläggande karakteriseringen och registrerat avfallet som ska deponeras får du e-post med dokumentation. Transportörer får också ett GK-ID för att registrera transporterna på respektive deponi.

Formulär för olika material
För att underlätta finns delvis förifyllda formulär för asbest, avfall från villaträdgårdar samt oklassade massor.  Formuläret för övrigt avfall fungerar dock för alla material som ska deponeras.

Asbest
Material som innehåller asbest.

Oklassade massor
Material som snabbt måste bort från platsen. Det kan mellanlagras en kortare tid på Fläskebo i väntan på analys.

Avfall från villaträdgårdar
Avfallet kan bestå av exempelvis grus, sten och jord. Används enbart då Renova är transportör och för mindre mängder upp till ca 15 ton. Vid större mängder eller annan transportör använd blankett för ”Övrigt avfall”.

Övrigt avfall
Formuläret kan användas för alla typer av avfall som ska deponeras, inklusive jord med rötter och frön från invasiva växter.

Övrig information
Observera att om ni ansöker om en GK som blir godkänd men inte nyttjas inom 1 månad kan det tillkomma en administrativ avgift på 1600 kronor per GK. Gäller ej privatpersoner.

 

 

Asbest
Schaktmassor
Oklassade massor
Avfall från villaträdgårdar
Övrigt avfall

Kompletterande information

För många  avfallsslag behöver den grundläggande karakteriseringen kompletteras med information i form av t e x analyser, miljöteknisk markundersökning eller säkerhetsdatablad.
Läs mer i bladet  Mottagningskriterier avfall till massåtervinning och deponi.

PÅ Tagene intertdeponi tar Renova emot jord med frön och rötter från invasiva växter.
Läs informationsbladet Lämna jord med frön och rötter från invasiva växter.

Mer om grundläggande karakterisering (GK)

En grundläggande karakterisering beskriver bl a avfallets egenskaper och ursprung.

Grundläggande karakterisering är ett av lagstiftarnas verktyg för att  se till att avfall som skulle kunna återvinnas högre upp i avfallstrappan inte hamnar på deponi. När deponering är enda möjligheten är det också ett sätt att dokumentera vad som läggs på deponin, varifrån det kommer och vem som lämnat det samt att det hamnar på rätt typ av deponi.

Avfallsproducenten är skyldig att ta fram en grundläggande karakterisering, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10§).

Renova är i sin roll som avfallsmottagare förpliktigad att utföra avfallskontroller på varje enskild transport till deponi. Kontrollen görs både vid våghuset och vid tipplatsen.

Till grund för avfallskontrollen ligger den sk grundläggande karakteriseringen.

Om avfallet inte stämmer överens med den grundläggande karakteriseringen är Renova enligt lagstiftningen tvungen att avvisa kunden från anläggningen.

Skydd av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd

Kontakta oss

Vår kundservice är redo att ge dig skräddarsydda lösningar och förstklassig service! Kontakta oss för att få snabb och professionell hjälp med dina frågor och behov.

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30

Kundservice Farligt avfall
kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30