Våra anläggningar

Renovas anläggningar

Så tar vi hand om avfallet

Vårt mål är att minska avfallet och jobba för återanvändning och återvinning så långt det är möjligt. I våra behandlingsprocesser tar vi hand om avfallet på ett säkert och miljöriktigt sätt så att så mycket av avfallet som möjligt kan återvinnas eller på annat sätt återföras till samhället. Vi tar emot avfall från både privat och offentlig sektor.

Hämtar

Renova AB hämtar avfall från tilldelade uppdrag ifrån våra ägarkommuner, till exempel hushållsavfall från fastigheter. Renova Miljö AB hämtar avfall från företag, verksamheter och kommuner på den konkurrensutsatta marknaden. Det kan vara avfall från industrier, bygg- och rivningsprojekt, bostadsföretag och evenemang.

Behandlar

Vi behandlar, sorterar och återvinner avfall till nya råvaror eller skickar vidare till externa samarbetspartners. Mat- och livsmedelsavfall förbehandlas till slurry. Den blir sedan råvara till biogas och biogödsel. Brännbart avfall omvandlar vi till el och värme i vårt avfallskraftvärmeverk. Vi avgiftar kretsloppet genom att ta hand om farligt avfall och genom att deponera avfall som inte kan tas om hand på annat sätt.