Ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra 10 ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar för återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Kort om koncernen

Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Moderbolaget utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Dotterbolaget verkar på den konkurrensutsatta marknaden och erbjuder tjänster för företag och offentlig verksamhet i vår ägarregion.
Läs mer på sidan Affärsmodell.

Vision

Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag.

Affärsidé

Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror.

Våra tjänster

Vi levererar utbildning, råd och konsulttjänster samt miljövänlig behandling av avfall, med servicelösningar för fastighets och byggbranschen.

Fler aktuella siffror

Vill du veta till exempel hur mycket återvinningsmaterial vi behandlat och återfört till samhället det senaste året, eller hur vår miljöpåverkan ser ut? Siffror hittar du i vår hållbarhetsdata.