Ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Två miljöarbetare hämtar avfall i villaområde

Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra 10 ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar för återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Kort om koncernen

Två bolag med olika uppgifter
Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Moderbolaget utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Dotterbolaget verkar på den konkurrensutsatta marknaden och erbjuder tjänster för företag och offentlig verksamhet i vår ägarregion.
Läs mer på sidan Affärsmodell.

Vår vision
Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag 

Vår affärsidé
Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror

Våra tjänster

  • Rådgivning, utbildning och konsulttjänster
  • Insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial
  • Miljöriktig behandling, återvinning
  • Servicetjänster för fastighetsägare och byggbransch

Vår verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy

Aktuella siffror (2022)

Omsättning
1730 Mnkr

Inkommande återvinningsmaterial och avfall
1 168 000 ton

Producerad värme och el
1 500 985 MWh fjärrvärme
278 999 MWh el

Antal anställda
818

Antal tunga fordon
250

Fler aktuella siffror

Vill du veta till exempel hur mycket återvinningsmaterial vi behandlat och återfört till samhället det senaste året, eller hur vår miljöpåverkan ser ut? Siffror hittar du i vår hållbarhetsdata.