Vår uppförandekod

Flera personer pratar i en soffgrupp

Renovas uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på oss själva som medarbetare och på alla vi samarbetar med.

Renovakoncernens förhållningssätt kallar vi H.E.T.A. H.E.T.A står för helhetsperspektiv, engagemang, tillsammans och ansvar.

– Renovas uppförandekod

Uppförandekoden grundar sig på vårt uppdrag, att leverera samhällsnytta till våra kunder och ägare. Den fungerar som en utgångspunkt och är vägledande för hur vi uppträder som anställda inom Renovakoncernen.

Inom alla områden vi är verksamma tar vi gemensamt ansvar för att verksamheten är lönsam och bedrivs med god etik. Vi betraktar lagar och regleringar som minimikrav och visar vägen inom hållbart företagande genom vår vision ”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag”. Vi ser resurser när andra ser avfall och sopor.

Uppförandekoden gäller alla som arbetar på Renova. I vissa delar ställer vi samma krav på leverantörer, kunder och övriga samarbetspartners.

Renovas uppförandekod

 Vår uppförandekod - en kortversion.

Renovas uppförandekod - kort

Renova code of conduct - short

Vår uppförandekod - hela versionen.

Renovas uppförandekod