Det senaste från Renova

Filtrering

Välj typ

Pressinformation

Aktuella pressmeddelanden och nyheter hittar du här. Letar du efter gamla pressmeddelande eller nyheter finner du dem i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se

Det senaste från Renova

Renova har beviljats 2,8 miljoner kronor ur KFS-företagens Trygghetsfond för sin satsning på språklyft. Bidraget innebär att satsningen kan fortsätta i minst fyra år till. – Nu har vi utrymme att anställa en språkcoach som arbetar dedikerat med detta, vilket är väldigt positivt, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Rengbågsfärgad sopbil i West Pride paraden

Vi är glada att meddela att Renova återigen kommer att delta i West Pride. Renova står fast vid sitt engagemang för mångfald, jämställdhet och inkludering. Vårt deltagande i West Pride är en viktig del av vårt arbete för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade.

Den nya processen bedöms kunna öka mängden  producerad slurry väsentligt, samtidigt som  anläggningen blir mer driftssäker och mer energieffektiv.

På Renovas anläggning Marieholm tar man emot biologiskt avfall för förbehandling och kompostering. Den befintliga anläggningen uppfördes år 2011 med den då bästa tillgängliga tekniken. Med över 13 års drift börjar anläggningen bli sliten samtidigt som den något föråldrade tekniken inte ger en optimal process.

Engångsbehållare för öl och annan dryck har blivit en allt vanligare förpackning i restaurangbranschen. När de är tomma behöver de hanteras på rätt sätt för att behållaren inte ska börja jäsa. De behållare som jäser har stor risk att explodera, vilket kan orsaka personskador. Risken för explosion finns i alla delar av kedjan och skulle kunna skada restaurangpersonal och avfallshanterare men även allmänhet som befinner sig i närheten.

Mat- och livsmedelsavfall från Göteborgsområdet är nu en del av ett cirkulärt flöde. Nyligen lanserades en KRAV-godkänd växtnäring som är ett resultat av det matavfall och livsmedelsavfall som har ursprung från Renova Miljös förbehandlingsanläggning på Marieholm.

Renovas styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning, så kallad CCS eller CCU, på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030. Införandet av CCS eller CCU skulle ge en möjlighet till halvering av Renovas klimatpåverkan.

Renovas medarbetare tar emot pris

Vi är otroligt stolta över att meddela att Renova har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Företag/Samarbetspartner 2023 för vårt samarbete med Mimers Hus Gymnasium.

Femte generationens rökgasrening har tagits i bruk på panna 1 i avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Investeringen är en viktig miljöåtgärd och innebär att utsläppen av kväveoxid till luft från den aktuella linjen minskar med cirka två tredjedelar. Utsläppen av kväve till vatten kommer i princip att upphöra.

Glasförpackningar som ligger i hög

Under måndagen den 29/1 uppmärksammades en avvikelse i samband med tömning av glas med en av Renova Miljös kranbilar där glas felaktigt tömde.

”Mer flyt i jobbet och mindre strul, där du och dina kollegor är delaktiga i att skapa nya lösningar på dagliga problem. Jobbet blir roligare och kunderna nöjdare.” Så enkelt och rakt på sak uttrycker Renova poängen med Delaktigt FörbättringsArbete (DFA).

Kvinnor står i labbrock håller i rör

Mikroplast anses vara ett hot mot människor, djur och natur. Men hur farlig är den? Och är det någon skillnad om den kommer från konventionell eller återvunnen plast – eller från så kallad nedbrytbar bioplast? Det undersöker Renovas miljöstipendiat 2023 Azora König Kardgar, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Bild på ungdom som städar längs vägkant

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag 16 september ska fotbollslirare, innebandyutövare, handbollsspelare, hockeylirare och kampsportare göra Stenungsunds kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt femte år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Fredag vecka 26 stänger Renovas fordonsverkstad på Holmen och plåt- och maskinverkstad på Ringön, för att flytta in i vår toppmoderna verkstad på Bönekullavägen 14, Hisingen. Under vecka 27–32 flyttar vi och har därför begränsade möjligheter att reparera fordon och containrar.

Regnbågsfärgad Var dig själv knapp på orange jacka.

Varje år har Renova ett extra fokus på något område i sitt likabehandlingsarbete. 2023 är fokusområdet kön, könsöverskridande identitet och HBTQI. Genom en rad initiativ och åtgärder arbetar Renova aktivt för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Det är med stolthet Renova har tagit emot utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® inom branschen Vatten & Avfall 2022. Utmärkelsen är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med jämställdhetsfrågor.

Vi är så glada att vi även i år är en del av världens största halvmaraton - Göteborgsvarvet. Vi har tittat på förra årets prestation och bestämt oss för att vi slår det i år. Vårt mål är att med din hjälp samla in mer material till återvinning!

Renovas balningsanläggning i Göteborg

Genom att utveckla hållbara och kundanpassade produkter och tjänster hjälper Renova sina kunder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av funktionen statistik och miljöpåverkan kan kunderna få insyn i hur det insamlade avfallet återvunnits eller slutbehandlats.

MOVE21 är innovationsprojektet som ska omvandla europeiska städer till områden med noll klimatutsläpp genom smarta transportlösningar. På köpet blir det mindre trängsel och buller och smidigare att ta sig fram.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström

Vid ett besök i Göteborg under onsdagen fick Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, möjlighet att åka sopbil för att ta del av miljöarbetarnas vardag samtidigt som värdefulla diskussioner fördes om språk, utanförskap och integration genom lokala jobbspår.

Dekal med texten "Var dig själv " på gul baklastare (sopbil)

Renova ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Ett sätt att visa detta är att vi nu sätter dekaler i regnbågsfärger med texten ”Var dig själv” på våra fordon. Regnbågsfärgerna står för mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. Det är värden som Renova delar.

Tre miljöarbetare vid sopbil

Nu startar vi rekryteringen av chaufförer till sommaren! Vi söker ett stort antal vikarier till sommarperioden. Om vi dessutom trivs bra ihop finns möjlighet till förlängd anställning eller fast jobb.

Renova och Göteborg Energi har beslutat att gemensamt genomföra en förstudie för infångning av koldioxid på avfallsförbränningen, så kallad CCS. Lösningen kan innebära att runt 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030.

Miljöföretaget Renova startade ett tredje lokalt jobbspår avfall 2022 för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva någon form av anställning i koncernen.

Sedan mer än 20 år går allt matavfall vi sorterar ut i Sverige till rötning för att bli biogas och biogödsel. Men skulle matavfallet kunna bearbetas på ett mer effektivt sätt med andra metoder och kanske även generera mer energi? Det är vad Abdenour Achour, forskare på Chalmers, undersöker i sin pågående forskning. För sina och projektteamets upptäckter tilldelas han Renovas miljöstipendium 2022.

PetRenovas miljökommunikatör på Sävenäs

Intresset var stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firade 50 år och platserna till de guidade turerna i värmeverket tog snabbt slut. Vi erbjuder därför ytterligare några tillfällen för dig som vill gå på en guidad rundtur på avfallskraftvärmeverket, en unik chans att se hur vi förvandlar sopor till värme och el.

Intresset är stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firar 50 år och bjuder in till öppet hus. Det är här regionens avfall blir till energi och nya råvaror och jubileet lockar över 400 göteborgare som vill se vad deras sopor har för sig på jobbet. Sveriges renaste sopbil, en guidad tur i värmeverket, massor av kunskap om avfall och energi samt gofika och varmkorv är något av det som bjuds besökarna denna oktoberlördag.

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag 8 oktober ska fotbollslirare, sportdykare, innebandyspelare, basket- och bandyspelare göra Ale kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt fjärde år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Renovas värmeverk med en orange skylt med texten Välkommen in i värmen!

Den 15 oktober är det dags. Vi firar Sävenäs avfallskraftvärmeverks 50-årsjubileum, och du är bjuden!

Efter två pandemiår är vi glada att Way out West är tillbaka och att Renova Miljö för 14:e året får ta hand om det avfall som slängs på festivalen.

Pressinformation

Aktuella pressmeddelanden och nyheter hittar du här. Letar du efter gamla pressmeddelande eller nyheter finner du dem i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se