Vi är redo för varvet!

medarbetare i solnedgång

Vi är redo för varvet!

Hej! Under Göteborgsvarvet tar vi hand om över 35 ton avfall och återvinningsmaterial. Här kan du ta en titt och lära dig mer om vad som händer med avfallet efter att den sista löparen korsat mållinjen.

Plast

Hård och mjuk plast sorteras tillsammans. Plasten transporteras sedan av våra fossilfria fordon till anläggningar för vidare sortering och materialåtervinning. Plasten blir sedan till ny plastråvara och så småningom nya plastprodukter.

Pappersförpackningar

Efter att pappersförpackningarna har samlats in transporteras de vidare av våra fossilfria fordon till anläggningar för materialåtervinning. Förpackningarna blir sedan till ny råvara och så småningom nya produkter. 

 

Brännbart avfall

Brännbart avfall sorteras inte utan körs direkt till förbränning på Renovas anläggning i Sävenäs där vi tar vara på energin vid förbränning. Visste du att 2/3 av allt det avfall som årligen inkommer till vår förbränningsanläggning hade kunnat återvunnits om det sorterats rätt? Vår anläggning i Sävenäs är en av världens effektivaste avfallskraftvärmeverk. 1 kilo sopor ger energi till en sju minuter lång dusch och tre timmar framför datorn.

Vill du veta hur det går till på Sävenäs? Vi guidar dig i filmen nedan! 

Matavfall

Matavfallet körs till Renovas behandlingsanläggning för biologiskt avfall i Marieholm. Avfallet sönderdelas, blandas, pressas och silas till en pumpbar, trögflytande så kallad "slurry". Slurryn transporteras sedan vidare till olika rötningsanläggningar för att förädlas till biogas och biogödsel. Det som inte är rötbart skiljs bort i behandlingsanläggningen och går till energiåtervinning på vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. 10 kilo matavfall blir biogas motsvarande 1 liter bensin. 

Vill du veta hur det går till på Marieholm? Häng med Adam och Anton ifrån Matkoma för att lära dig mer.  

Miljöfokus varje dag

I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer om samhällsnyttan vi gör för att skapa en hållbar region nu och i framtiden.

Miljöutbildningar

Du vet väl att du kan besöka våra anläggningar? Vi utbildar företag, elever och verksamheter i miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Bli en del av vårt goa gäng!

Letar du efter nästa utmaning? Välkommen till en spännande arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheter och en härlig stämning. Hos oss på Renova finns mer än 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag!