Renovas miljöstipendium

Ansökan till 2024 års miljöstipendium är nu öppen! Fullständig ansökan ska vara inlämnad senast den 23:e augusti.

Renova donerar 100 000 kronor årligen till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Azora kollar på provrör med vätska

Azora König Kardgar, Renovas miljöstipendiat 2023

Azora König Kardgar, Renovas miljöstipendiat 2023 och doktorand vid Göteborgs universitet, forskar om mikroplast och dess påverkan på sötvattenfiskar som abborre och tilapia. Hon har funnit att både bioplast och återvunnen plast kan ha större negativ påverkan på fisken än vanlig plast. Bioplast kan brytas ner snabbare och tränga in i fiskens celler. Återvunnen plast kan innehålla farliga kemikalier och hanteras ojämnt mellan länder. Kardgar betonar vikten av att forska vidare på effekterna av återvunnen plast och att tänka noga på plastanvändningen.

Läs mer om König Kardgar forskning i pressmeddelandet. 

Tidigare stipendiater

Stipendiet har delats ut varje år sedan 2003. Renova vill genom stipendiet uppmuntra nyblivna forskare att bidra till en mer hållbar hantering och behandling av produkter, material och avfall.