HEMMA HÄR – SOM INGEN ANNAN

HEMMA HÄR – SOM INGEN ANNAN

Meny
Känn dig som hemma
Renova Miljö är dotterbolag till Renova AB. Vi tar hand om ditt företags avfall på ett tryggt, ekonomiskt och hållbart sätt. Precis som vi gör för tusentals andra kunder inom bygg, industri, logistik och fastighet varje dag. Vi är hemma i er värld och vi är hemma i Västsverige. Det är här vi lever och verkar. Bara här. Hemma här – som ingen annan. Välkommen hem till oss.
Med fokus på hållbara transporter
Självkörande sopbil för bättre arbetsmiljö
Världspremiär av helt eldriven sopbil

Vi transporterar avfallet med en hållbar fordonsflotta


För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi ständigt med fordonsutveckling och miljövänliga bränslen. Att vi också har egna anläggningar i närområdet innebär färre transporter. Tillsammans med effektiv planering av rutter och uppdrag så minskar vi miljöpåverkan. Renovakoncernens fordonsflotta består av cirka 215 tunga fordon som samtliga, sedan 2015, använder förnybara (fossilfria) drivmedel.

Ständig utveckling - test av självkörande sopbil

Tillsammans med bland annat Volvo och Göteborgs stad jobbar vi med att utveckla våra transporter. Vi testar en självkörande sopbil för att ligga i framkant när det gäller säkerhet, arbetsmiljö och teknik.

En självkörande bil förbättrar chaufförernas arbetsmiljö på flera sätt. Att ständigt kliva i och ur hytten sliter på lederna. Att dessutom kunna ha total uppsikt när bilen backar minskar stressen och innebär också ökad säkerhet för dem som rör sig i närheten. Den självkörande bilen ger även stora miljömässiga fördelar: Växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

Världspremiär för ny eldriven sopbil

I april 2018 lanserade Volvo tillsammans med Göteborgs stad och Renova den första elsopbilen som är gjord enkom för att drivas med el. Elsopbilen släpper varken ut partiklar eller avgaser. Eldriften är också tyst vilket förbättrar livskvaliteten för de som bor i området. För dem som kör sopbilen blir arbetsmiljön bättre.

– Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, VD på Renova.

Hitta nya lösningar

Samlaren är ett resultat av ett utvecklingsprojekt som Renova har haft tillsammans med kunder. Och det är just utvecklingsprojekt som David Dalek jobbar med på Renova. Tillsammans med kunden hittar han nya vägar för återvinning och avfallshantering. Så om ni vill utveckla er sortering, hitta nya vägar eller spåna idéer finns David där för er. Kontakta Renova Miljö nedan så hittar vi era utvecklingsmöjligheter. 

Följ din avfallshantering

Med Renova Miljös kundportal får du koll på ditt avfall. Med ett eget login kan du och dina kollegor se avvikelser, vilka kärl som har tömts, beställa nya tjänster och se vad som händer med avfallet. Ni får statistik och se hur återvinningen bidrar till miljönytta. Besök kundportalen, alltid öppet och tillgängligt. 

Till kundportalen

Bli miljösmart!

Vi en egen miljöakademi dit ni är välkomna att utbilda er och bli bäst på hållbarhet. Vi skräddarsyr utbildningar och utbildar företag som ska miljöcertifieras eller som hanterar farligt avfall. Välkommen till lokalerna på avfallskraftvärmeverk i Sävenäs eller så kommer vi på ett besök hos er. 

Läs mer om utbildningarna

Kontakta Renova Miljö

Utveckla er avfallshantering. Vi träffas gärna och pratar om hur ni kan effektivisera återvinningen på ett kostnadseffektivt sätt. Oavsett bransch har vi hållbara avfallslösningar. Kontakta oss så diskuterar vi er avfallshantering.
25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd