Information till företag som idag lämnar förpackat avfall till Renova

Information till företag som idag lämnar förpackat avfall till Renova

1 januari 2024 införs nya bestämmelser gällande hantering av förpackat avfall. Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Om det finns särskilda skäl att frångå förordningen kan dispens erhållas från tillsynsmyndigheten, till exempel kommunens miljöförvaltning.

Renova kommer därför inte att ta emot förpackat avfall från och med 1 januari 2024. Om dispens finns, ska den mejlas till tekniskt.saljstod@renova.se och visas vid ankomst till anläggningen för att få lämna avfallet. Om dispens saknas tar vi inte emot det förpackade avfallet.