Insamling av förpackningar i flerbostadshus

Bild från miljörum i flerbostadshus

Insamling av förpackningar i flerbostadshus

1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvar för återvinningsförpackningar i flerbostadshus efter lagändring i förpackningsförordningen.

Vad innebär det för dig som kund?

Flerbostadshus i Lerum, Partille, Härryda och Göteborg

För flerbostadshus i Lerum, Partille, Härryda och Göteborg kan du fortsätta med Renova Miljö som insamlare av förpackningsmaterial. Renova Miljö är godkänd leverantör i dessa fyra kommuner. Tömningar av förpackningsmaterial kommer fortsättningsvis följa kommunens auktorisationsavtal samt taxa. Exempel på tjänster är tömningar av kärl med återvinningsmaterial som förpackningar av metall, glas, plast och kartong.

Nuvarande avtal om insamling av förpackningar

Förändringen innebär att de tjänster för insamling av förpackningar som du/ni har idag från Renova Miljö, kommer att utgå ur nuvarande överenskommelse/avtal. Renova Miljö erbjuder fortsatt många andra tjänster, som till exempel städning av miljörum och kärltvätt. Dessa tjänster kommer löpa på som vanligt enligt överenskommelse.

Hantering av kunduppgifter

I samband med att ansvaret för insamlingen av förpackningar övergår till kommunen
har vi som insamlingsentreprenör krav på oss att samla in och rapportera kunduppgifter. För de kunder som väljer att fortsätta anlita oss som leverantör kommer vi att lämna vidare kunduppgifter så som kontakt- och adressuppgifter samt statistik som krävs av kommun och Naturvårdsverket. Vi behöver också hämta in och rapportera antal lägenheter eller hushåll som använder sig av insamlingen samt fastighetsbeteckning.
Så här hanterar Renova Miljö personuppgifter

 

Mer information hos kommunerna

Information till fastighetsägare för flerbostadshus

Göteborg

Härryda

Lerum

Partille

Förpackningsinsamling i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö och Mölndal

Mer information om hur förpackningsinsamlingen kommer att gå till från årsskiftet i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö och Mölndal får du från din kommun då kommunerna valt andra lösningar än att fortsätta med Renova Miljö.

Kundservice berättar mer

kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 85 30 
Öppet vardagar: 07.00-16.30